Cursussen en activiteiten

Sociale Vaardigheden

Doelstelling

Doel van deze training is om de kinderen handvatten aan te reiken om straks met meer zelfvertrouwen (nieuwe) contacten op te doen, op anderen te reageren en eigen grenzen te bewaken.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar

Samenvatting

Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden worden vaak afgewezen door leeftijdgenoten en hebben veelal ook aanpassingsproblemen. Deze kinderen kunnen in een vicieuze cirkel belanden. Doordat ze moeite hebben met het leggen van sociaal contact worden ze sneller buiten gesloten, kunnen ze geen ervaring op doen in sociale vaardigheden en raken ze mogelijk nog meer achterop.

Cursussen en activiteiten

Sociale Vaardigheden (SOVA) voor kinderen  van 9 t/m 12 jaar

 

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor kinderen, die o.a.:

  • Voor zichzelf op willen leren komen;
  • Willen leren omgaan met het uiten van diverse gevoelens;
  • Gevoelens van anderen willen begrijpen;
  • Ondersteuning nodig hebben in het aangaan van contacten;
  • Om willen leren gaan met groepsdruk.

 

Wat is het doel van de training?

Doel van deze training is om de kinderen handvatten aan te reiken om straks met meer zelfvertrouwen (nieuwe) contacten op te doen, op anderen te reageren en eigen grenzen te bewaken.

 

Welke thema’s komen aan bod tijdens de training en op welke manier?

Tijdens de training oefenen de kinderen met  diverse vaardigheden gericht op het omgaan met anderen, zoals een praatje maken, luisteren, opkomen voor je mening, uiten van boosheid, reageren op boosheid, uiten van waardering, gevoelens van zichzelf uiten, gevoelens van anderen herkennen, anderen helpen en omgaan met groepsdruk. Dit wordt allemaal met de kinderen geoefend middels het tonen van gedrag en vaardigheden, het zelf oefenen van deze gedragingen en bekrachtiging. Dit alles dient zodanig te worden toegepast dat de kinderen het nieuw aangeleerde gedrag ook blijvend kunnen gaan toepassen in hun dagelijks leven.

 

We hebben een kort filmpje gemaakt om een indruk te geven van deze training.

Deze kun je HIER bekijken.

 

En de ouders?

Mogelijk vindt er eerst een kennismakingsgesprek met ouders / verzorgers en kind plaats.

Voorafgaand aan de training is er een ouder-informatieavond. Op deze avond kunnen de ouders kennis maken met de trainers en geven we informatie over de inhoud van de training. Tevens is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook zal er na de training een evaluatie met ouders / verzorgers en kind plaats vinden.

Van ouders / verzorgers wordt verwacht dat zij de aangeleerde vaardigheden thuis met hun kind oefenen, zodat het geleerde ook makkelijker beklijft.

 

Wanneer, waar en kosten

De trainingen zullen plaatsvinden in omgeving Roermond en omgeving Weert. Zodra uw kind aangemeld is, zullen we u verder informeren over de trainingsdagen en locaties. Er zijn aan deze trainingen geen kosten verbonden.

 

Informatie en aanmelding

Deelnemers kunnen worden aangemeld door ouders, via uw basisschool en via de jeugd-en gezinswerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Aanmelden kan via het volgende emailadres: groepswerk@cjgml.nl.
Deelname is gratis.

 

Data en locaties:

Weert: in week 8 2021
Roermond: in week 8 2021

Organisatie

Kosten

gratis

E-mailadres

Meer informatie

0884388300

Aanmelden via e-mail

 


Geef feedback