Maatschappij en samenleving

Opvoeden in de huidige samenleving – risico of uitdaging?

Onze huidige samenleving zit ingewikkeld in elkaar. In ons land wonen bijvoorbeeld veel mensen met verschillende achtergronden en verschillende nationaliteiten. Daardoor krijgen we te maken met verschillen in cultuur, huidskleur en geloof. Het is in het belang van ons allemaal om zo vreedzaam mogelijk samen te leven. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk. Toch is het belangrijk dat we daar samen een weg in vinden zodat élk kind veilig kan opgroeien.

Bron Maatschappij en samenleving

webpart_bannerlist

Boekentips

Ik geloof dat ik geloof
Ik geloof dat ik geloof In gesprekken tussen een moeder (godsdienstlerares) en enige kinderen komen allerlei thema's uit de geloofsbelijdenis aan de orde. Met grappige str... nog 1 boekentip >>


Geef feedback