Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg

Als vrijtoegankelijke jeugdhulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin niet toereikend is, kan gespecialiseerde jeugdhulp voor jouw kind en gezin nodig zijn. In overleg en afstemming met het CJG bepaal je welke vorm van gespecialiseerde hulp het meest passend is voor je kind en/of gezin. 

Het CJG blijft betrokken zolang als je gespecialiseerde jeugdhulp ontvangt.

 

De gemeenten in Midden-Limburg hebben afspraken gemaakt met een breed aanbod van gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders, voor relatief eenvoudige maar ook complexere hulpvragen. Alleen bij een toeleiding van het CJG, of een verwijzing van de (huis)arts of een bepaling jeugdhulp van gecertificeerde instelling naar een instelling met een contract of subsidierelatie, wordt de gespecialiseerde jeugdhulp vergoed door de gemeente. 

Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget(PGB)

Bij zorg in natura financiert de gemeente de gecontracteerde zorgaanbieders. Ook regelt de gemeente de administratie daaromheen. Je kunt met het CJG en de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt. De productencatalogus, die hierboven beschreven staat gaat over Zorg in Natura.

Bij PGB heb je een eigen budget waar jezelf de zorg mee kunt inkopen. Je bent hierdoor zelf verantwoordelijk voor de financiële afhandeling. Lees hier meer over PGB.

 

webpart_bannerlist


Geef feedback