Integrale Vroeghulp

Integrale vroeghulp is een laagdrempelig advies- en coördinatiepunt voor ouders die behoefte hebben aan ondersteuning en advies bij zorgen over de ontwikkeling van hun jonge kind. Integrale vroeghulp is een samenwerkingsverband van 20 organisaties binnen de jeugdsector.

 

Ouders met een kind in de leeftijd van 0 tot en met 7 jaar, kunnen deze vroeghulp inschakelen. Het gaat hierbij om kinderen die wat betreft ontwikkeling achterblijven bij of een afwijkend verloop hebben ten opzichte van leeftijdgenoten.

Organisatie

Integrale vroeghulp in Midden-Limburg heeft een kernteam bestaande uit: een psycholoog (PSW), een GZ psycholoog (Mutsaertsstichting), een jeugdarts (GGD), een medewerker van Kentalis, een kinderrevalidatiearts (Adelante), een logopediste (Adelante), een casemanager integrale vroeghulp (CJG) en een coördinator (CJG).

Het kernteam komt 2x per maand bij elkaar met de ouders van het ingebrachte kind en aangevuld met betrokkenen van het kind op uitnodiging van de ouders.

Vragen en aanmelding

Voor vragen en aanmelding kun je ons mailen: ivh@cjgml.nl of bellen 088-43 88 300.Geef feedback