Vluchtelingen

Leskist

Op dit moment komen er veel gezinnen als vluchteling naar Nederland. Binnen drie dagen moeten de kinderen uit deze gezinnen een plek op school krijgen. Scholen worden soms met spoed opgezet en bestaande scholen zijn vaak niet goed voorbereid om kinderen op te vangen die nog geen enkele beheersing hebben van de Nederlandse taal en vaak veel negatieve gebeurtenissen hebben meegemaakt. De Leskist is een hulpmiddel voor leerkrachten om vluchtelingenkinderen goed te kunnen begeleiden op school.

De Leskist bevat materialen die leerkrachten kunnen gebruiken om vluchtelingenkinderen te helpen met hun educatie en traumaverwerking. We vinden het belangrijk dat er zo veel mogelijk kwetsbare kinderen worden gesteund. Samen met  leerkrachten kunnen we ervoor zorgen dat deze vluchtelingenkinderen beter geholpen kunnen worden. De Leskist wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

 

Folder voor ouders in het Nederlands

Folder voor ouders in het Arabisch

Folder voor ouders in het Engels

Voor meer informatie: https://www.kinderpostzegels.nl/leskist_ouders

 

Dossier vluchtelingenkinderen van Nederlands Jeugdinstituut

Alle kinderen die in Nederland leven, hebben recht op goede ondersteuning, onderwijs en een veilige omgeving om in op te groeien. Dat geldt ook voor vluchtelingkinderen, zonder of met verblijfsstatus. Vluchtelingkinderen zijn niet anders dan andere kinderen, maar 70 procent van hen is getraumatiseerd en heeft daarom extra begeleiding nodig. De specifieke psychosociale bagage die deze kinderen met zich meedragen vormen een risicofactor voor een positieve ontwikkeling.

Optimale begeleiding

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in dit dossier kennis in de vorm van links naar andere informatiebronnen en praktische informatie verzameld over vluchtelingkinderen. Kennis die beleidsmakers en andere professionals bij de gemeenten, in de wijk en in het onderwijs kunnen gebruiken voor het optimaal begeleiden van kinderen van vluchtelingen bij het opvoeden en opgroeien in Nederland.

http://nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Vluchtelingenkinderen

webpart_bannerlist


Geef feedback