Voorzorg

VoorZorg

 

VoorZorg is een vrijwillig, preventief programma voor jonge vrouwen, zwanger van hun eerste kindje die zich in een situatie bevinden met een opeenstapeling van problemen. 

Het zijn de jonge aanstaande moeders die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

VoorZorg start voor de 28e week van de zwangerschap en loopt door tot het kindje twee jaar wordt. Het VoorZorgprogramma bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken door een hiertoe opgeleide VoorZorgverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg. De ondersteuning richt zich op diverse levensterreinen, waaronder verzorging en opvoeding  van hun kind, het bevorderen van de gezondheid en het vergroten van de ontwikkelingskansen van de moeders en kinderen.

Meer informatie over het VoorZorg programma: https://www.ncj.nl/voorzorg

 

Aanmelding van aanstaande moeders voor VoorZorg

Iedereen kan, vanzelfsprekend in overleg met de zwangere, potentiële deelnemers aanmelden bij het VoorZorgteam van jeugdgezondheidszorg GGD Limburg- Noord. Aanmelding geschiedt op basis van de professionele inschatting van de aanmelder, eventueel na vooroverleg met een VoorZorgverpleegkundige.

Aanmelders zijn bijvoorbeeld verloskundige zorgverleners, huisartsen, gynaecologen, interne schoolbegeleiders, leerplichtambtenaren, medewerkers van wijkteams/CJG etc. De VoorZorgverpleegkundige neemt na de aanmelding contact op met de zwangere en gaat op een uitgebreid kennismakingshuisbezoek (tevens intake).

 

Voor verdere informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met het VoorZorgteam Midden-Limburg.

 

VoorZorgteam Midden-Limburg;

 

Loes Raemakers

Manon Steinschuld

Gezamenlijk e-mailadres: voorzorg@vrln.nl​

 Geef feedback