kracht positief opvoeden small
Laden Evenementen
‘Kinderen leren meer van voorbeelden dan van woorden.’

Opvoeden is de meeste dagen leuk en vooral ook een dankbare taak. Toch herkennen we allemaal situaties waarin we ons even geen raad meer weten. Wat doe je bijvoorbeeld als jouw kind boos is, begint te schoppen of te slaan, overstuur raakt of gewoon niet wil luisteren? Wat als jouw kind ongewenst gedrag vertoont? Hoe ga je daar dan als ouder goed mee om? Hoe kunnen we dit gedrag voorkomen en ombuigen?

Positief opvoeden, ook wel bekend als Triple P, is een wereldwijd bekende methode die hier handvatten voor geeft. Positief opvoeden kan jou helpen het gedrag van jouw kind beter te (leren) begrijpen waardoor je met elke situatie gemakkelijker om kunt gaan.

Tijdens het webinar krijg je tips hoe je jouw kind kunt helpen om te leren gaan met gevoelens, positief in het leven te staan en zelf problemen op te lossen.

Je maakt kennis met de 5 principes van positief opvoeden volgens Triple P:

  • een veilige en stimulerende omgeving bieden

  • leren door positieve ondersteuning

  • een aansprekende discipline hanteren

  • realistische verwachtingen hebben

  • realistische verwachtingen hebben

Deel dit met iemand!