zelfvertrouwen bij kinderen mobile banner
Laden Evenementen
Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf!

ZELFVERTROUWEN BIJ KINDEREN STIMULEREN

Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden zijn belangrijk bij een goede ontwikkeling. Kinderen met zelfvertrouwen voelen zich vaker gelukkig, hebben succes in dingen die ze doen en maken gemakkelijk vrienden. Wat kun je als ouder doen om dat zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden te bevorderen? Welke bouwstenen kun je hierbij gebruiken?

VOOR WIE

Deze workshop is bedoeld voor ouders van kinderen tot ca. 10 jaar.

DOELSTELLING

Iijdens deze lezing bespreken we hoe jij jouw kind kunt leren omgaan met gevoelens. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen positief in het leven staan, sterk in de schoenen staan en zelf problemen kunnen oplossen?

DOEL EN INHOUD VAN DE CURSUS

Kinderen hebben meer zelfvertrouwen, meer succes op school en kunnen beter met anderen opschieten als zij bepaalde basisvaardigheden ontwikkelen.

Tijdens deze lezing krijg je een aantal adviezen en ideeën die kunnen helpen bij het aanleren van belangrijke levensvaardigheden. Zo kunnen kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen die vertrouwen hebben in zichzelf. Ze worden sociaal vaardig en zelfstandig.

Vragen die aan bod komen in de lezing zijn onder andere:

  • Hoe leer ik mijn kind respectvol om te gaan en rekening te houden met anderen?

  • Hoe bevorder ik de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bij mijn kind?

  • Hoe stimuleer ik mijn kind bij sociale en communicatieve vaardigheden?

  • Hoe kan ik mijn kind leren om problemen zelfstandig op te lossen?

Je ontmoet andere ouders en wisselt met elkaar ervaringen en ideeën uit over opvoeden. Je komt als ouders tenslotte allemaal vergelijkbare uitdagingen tegen in de opvoeding.

PRAKTISCHE INFO

  • Deze activiteit wordt verzorgd door ons consulententeam en bestaat uit één bijeenkomst

  • De groep bestaat uit minimaal 4 deelnemers, de maximale groepsgrootte is afhankelijk van de locatie.

  • De lezing duurt 2 uur.

  • Deelname is gratis voor inwoners van Midden-Limburg

Deel dit met iemand!

Bel of mail onze professionals
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

Vogelsbleek 10 | 6001 BE Weert

Telefoon: 088 43 88 300