Anbi status

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemene nut.

 • Naam van de instelling: Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

 • RSIN/fiscaalnummer: 8544.89.319

 • Contactgegevens: Vogelsbleek 10, 6001BE in Weert

 • Doelstelling van de ANBI: Wij ondersteunen ouders en kinderen bij vragen rond opgroeien en opvoeden. Wij werken samen met de cliënten en hun omgeving om het perspectief in hun leven te behouden en te versterken door praktische en opvoedkundige hulp te bieden die zonder drempels direct toegankelijk is. Wij werken voor mens en maatschappij.

 • Functie van bestuurder: directeur-bestuurder

 • Naam van bestuurder: Mieke Pirson

 • Beloningsbeleid: Conform CAO Sociaal Werk (zie website Sociaal Werk)

 • Verslag van uitgeoefende activiteiten: Het CJG-ML voert de volgende taken/activiteiten uit:

   • informatie & advies
   • collectieve preventieactiviteiten (themabijeenkomsten, cursussen, workshops)
 • Opvoedondersteuning bij:

   • eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
   • complexe opvoed- en opgroeivragen
   • bij vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
   • doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp
 • WNT verantwoording 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.