privacy mobile banner
Privacybeleid CJG-ML2023-11-16T16:32:29+02:00
privacy van jeugdigen en ouders/verzorgers2023-11-14T12:34:08+02:00

Privacy binnen het CJG-ML

Om kinderen en gezinnen zo goed mogelijk te kunnen helpen slaan we binnen het CJG-ML gegevens op. Dat doen wij in een digitaal dossier.

Dankzij dit dossier beschikken medewerkers altijd over actuele informatie. Je hoeft dus niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Dit is prettig voor jou, efficiënt voor ons en het zorgt voor een betere samenwerking in het belang van jouw kind.  Het CJG-ML houdt zich aan de AVG. De AVG geeft aan hoe wij met persoonsgegevens moeten omgaan.

Je leest hierover meer in ons privacyreglement dat je altijd bij ons mag opvragen.

Het CJG-ML gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe we dat doen en welke rechten en plichten hier bij komen kijken kun je hieronder lezen in het overzicht van de belangrijkste afspraken.

Verzamelen en vastleggen van gegevens

Heb je voor de eerste keer contact met het CJG-ML dan vragen wij je naar algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, adres en BSN.

Het CJG-ML noteert de gegevens in een digitaal dossier. Hierin worden ook notities gezet over uitgevoerde onderzoeken, consulten, behandelingen en andere informatie die voor de hulpverlening noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Het CJG-ML legt alleen gegevens digitaal vast als dit volgens de wet ook mag. Voor het CJG-ML is dit vastgelegd in de Jeugdwet.

Bescherming

Binnen het CJG-ML is iedere medewerker verantwoordelijk voor een zorgvuldige en betrouwbare behandeling en verwerking van jouw gegevens.

Beveiliging

De beveiliging van jouw gegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

Alleen die medewerkers die door hun beroep of door wettelijk voorschrift tot geheimhouding verplicht zijn, mogen inzage hebben in de persoonsgegevens.

Dit betekent concreet dat de medewerkers van het CJG-ML er zorg voor dragen dat jouw gegevens niet:

 • in onbevoegde handen komen
 • verloren raken
 • door onoplettendheid openbaar worden

Bewaren van gegevens

Het CJG is volgens de jeugdwet verplicht om het dossier 20 jaar te bewaren na afronding van de hulpverlening. Als een ander wettelijk voorschrift een andere afwijkende termijn noemt, dan houden wij die aan.

Kun je jouw dossier inzien?

Je kunt om inzage in jouw dossier vragen. Je kunt alleen gegevens inzien over jezelf of over jouw kind waarover je gezag hebt. Ook gegevens over andere personen in het dossier kun je alleen inzien met toestemming van die ander.

Inzien dossier door jeugdige:

 • Is een jeugdige jonger dan 12 jaar? De jeugdige kan in principe niet zijn eigen dossier inkijken. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens de jeugdige doen.
 • Is een jeugdige tussen de 12 en 16 jaar? Zowel de jeugdige als de wettelijk vertegenwoordiger kunnen het dossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van de jeugdige nodig.
 • Is een jeugdige 16 jaar of ouder? Alleen de jeugdige heeft recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is toestemming van de jeugdige nodig.

Jouw rechten

Zolang jouw dossier in gebruik of in ons archief is, heb je de volgende rechten:

 • Het recht te weten wat er met je gegevens gebeurt.
 • Het recht op inzage en afschrift (kopie) van je gegevens.
 • Het recht om onze medewerker te vragen feitelijke onjuistheden in je dossier te corrigeren.
 • Het recht om informatie die niet relevant is, te laten verwijderen
 • Het recht een verzoek in te dienen om de inhoud van uw dossier te laten vernietigen.
 • Het recht op toevoeging van een eigen verklaring aan het dossier.
 • Het recht om je gegevens over te dragen aan een andere instelling (bijvoorbeeld bij verhuizing of schoolverandering)
 • Het recht op het indienen van een klacht met betrekking tot deze rechten.

Wil je gebruik maken van een van deze rechten? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen het CJG-ML of neem contact op met de FG.

Gegevens uitwisselen

Het CJG-ML hecht veel waarde aan het beroepsgeheim en gaat daar zorgvuldig mee om. Wij wisselen geen informatie over kinderen uit met andere organisaties, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van de ouders of verzorgers. In een beperkt aantal gevallen geeft de wet ruimte om een uitzondering te maken. Het belang van het kind staat hierbij voorop. Als bedreigingen voor het kind ontstaan of verergeren doordat toestemming van ouders of verzorgers uitblijft, mogen wij het beroepsgeheim doorbreken.

Het CJG-ML zal alles in het werk stellen om jouw privacy te beschermen. Mocht er desondanks toch iets misgaan, laat het ons dan weten! Wij zorgen dan dat de fout zo goed mogelijk hersteld wordt.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over je privacy? Of wil je meer weten over het gebruik van dossiers? Wil je gebruik maken van jouw rechten? Of heb je een klacht?

Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

telefoonnummer: 088 0105930

mail: fg@cjgml.nl

Je kunt ook informatie vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

privacy van sollicitanten2023-10-30T10:48:55+02:00

Wie zijn wij?

Onze organisatie bestaat uit Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML). Het AMW-ML en CJG-ML zijn samen als basisvoorziening verantwoordelijk voor de hulpverlening aan jongeren en volwassenen binnen zeven Midden Limburgse gemeenten (te weten Weert, Nederweert, Leudal, Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen).

Het hoofdkantoor AMW-ML en CJG-ML is gevestigd aan de Vogelsbleek 10, 6001 BE in Weert.

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Onze organisatie vindt de privacy van je persoonsgegevens belangrijk. Als je solliciteert via onze website, per mail of post, worden je persoonsgegevens verzameld. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. De persoonsgegevens worden uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden gebruikt.

De doeleinden voor de verwerking zijn:

 • De communicatie met jou over de werving – en selectieprocedure
 • Het bewaren van je gegevens voor toekomstige vacatures binnen de wettelijke vastgestelde bewaartermijnen en alleen met jouw toestemming

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld na het invullen van het sollicitatieformulier op de website, via persoonlijke contacten, telefoongesprekken, post en/of e-mail. Wij verwerken bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • Curriculum Vitae (CV); waarin onder andere onderstaande gegevens worden vermeld:
 • Contactgegevens zoals naam, adres, mailadres
 • Opleiding en werkervaring
 • Referenties indien van toepassing

Wij leggen uitsluitend persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of als daar toestemming voor is gegeven.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Onze organisatie bewaart jouw gegevens tijdens de werving- en selectieprocedure. Op grond van de geldende privacywetgeving verwijderen wij jouw gegevens en alle identificeerbare kenmerken uit de systemen, uiterlijk 4 weken na de beëindiging of afronding van de procedure. Indien het wenselijk is om jouw gegevens langer te bewaren, wordt dit alleen gedaan met jouw toestemming.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Alleen de personeelsleden die betrokken zijn bij de werving- en selectieprocedure hebben toegang tot jouw gegevens.

Meer informatie

Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via e-mail: fg@amwml.nl.

cookies2023-10-30T11:58:53+02:00

Cookies

Je kunt deze website bezoeken ook als je het plaatsen van cookies niet accepteert. In dat geval worden cookies van sociale media en andere externe bronnen niet geplaatst. Het kan zijn dat sommige functionaliteiten (zoals het bekijken van filmpjes) dan niet werken. Hieronder staat beschreven wat cookies zijn, waar ze voor gebruikt worden en hoe je ermee om kunt gaan.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die met de pagina’s van deze website meegestuurd worden. Je browser slaat deze bestandje op op de harde schrijf van je computer, tablet of mobiele telefoon. De opgeslagen informatie wordt bij elk volgend bezoek aan de servers teruggestuurd.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. Voor alle duidelijkheid: een cookie onthoudt geen naam, adres, telefoonnummer, leeftijd of andere persoonlijke gegevens. De door ons gebruikte cookies onthouden alleen je surfgedrag.

Soorten cookies

Deze website maakt gebruikt van technische cookies (a), tracking cookies (b) en cookies van sociale media en andere externe bronnen(c).

Technische cookies

Een technische cookie vergemakkelijkt je bezoek aan onze website. Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om de terugknop te laten functioneren, om organisaties te tonen en om te kunnen zoeken op de site.

Tracking cookies

Met een statistiekprogramma worden de bezoekgegevens van de website vastgelegd. Dit programma werkt met tracking cookies. Met behulp van tracking cookies kan vastgelegd worden hoe bezoekers op een website terechtkomen en wat ze er precies doen. Het gaat dan om gegevens als aantal unieke bezoekers, aantal bezoeken, aantal pageviews, gemiddelde bezoekduur, bekeken pagina’s en ingetikte zoektermen in Google. Deze cookies zijn de zogenaamde first-party cookies, zij volgen alleen het bezoekgedrag van de website zelf. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt en niet doorverkocht of weggegeven. Ook leggen deze cookies GEEN persoonsgegevens vast.

Cookies voor sociale media en andere externe bronnen

Deze website maakt gebruik van buttons en gadgets van sociale media en andere externe bronnen zoals Twitter, YouTube en Google Maps. De buttons werken met een stukje code dat van de bron zelf afkomstig is. Met deze code worden cookies geplaatst. Op deze cookies kunnen we geen invloed uitoefenen. Wij raden je aan de privacyverklaring van Twitter en andere (sociale) netwerken te lezen, om te achterhalen wat zij met de gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen. Voor deze soort cookies is je toestemming nodig.

Verwijderen en in- en uitschakelen

Als je helemaal nooit wilt dat er cookies geplaatst worden op je computer, kun je je browserinstellingen aanpassen. Je krijgt dan altijd een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst.

Let wel, cookies zijn vaak technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer je kiest voor het uitschakelen van cookies, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor je bezoek. Via onderstaande links krijg je uitleg over het beheer van cookies in de meest gebruikte browsers: