CLIËNTONDERSTEUNING.

Wat is dat?

FORMELE CLIËNTONDERSTEUNING.

Wat is dat?

Heb je een vraag op het gebied van WMO, jeugdhulp of participatiewet?
Dan kun je een beroep doen op cliëntondersteuning. Dat betekent dat je ons kunt vragen om deel te nemen aan het gesprek over de aanvraag van een voorziening/regeling/hulp van de gemeente.

INFORMELE CLIËNTONDERSTEUNING

Veel mensen vragen iemand bij het gesprek uit het eigen netwerk, zoals een dochter, broer, buurvrouw of vrijwilliger. Iemand die jou ondersteunt bij het stellen van vragen en het voeren van het  gesprek om een passend hulpaanbod te krijgen. Deze persoon kent jouw situatie goed en weet wat (nog) mogelijk is. Zo kan hij/zij veel steun bieden.

CLIËNTONDERSTEUNING

Soms heb je niemand in je omgeving die jou kan ondersteunen. Of zijn er vragen die je ook met hulp van anderen niet kan beantwoorden. Maak dan gebruik van cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner:

  • biedt een luisterend oor
  • geeft informatie en advies aan jou en je naasten
  • kan helpen bij het inzetten van je netwerk
  • kent de regelingen goed
  • helpt bij gesprekken en de aanvraag voor hulp/voorziening
  • ondersteunt bij klachten over de procedure of het besluit van de gemeente

WAAR KUN JE TERECHT?

Inwoners van de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert:

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
088 – 65 60 600 (op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
clientondersteuning@amwml.nl of www.amwml.nl

Inwoners van de gemeente Echt-Susteren:

Welzijnsorganisatie stichting Menswel
Chatelainplein 31, 6102 BB Echt
0475-484848, info@menswel.nl

Inwoners van de gemeenten Maasgouw, Roerdalen en Roermond:

MEE Noord- en Midden-Limburg
088 465 35 55 of ondersteuningml@mee-nml.nl