Wat zijn sociale vaardigheden?

Allereerst, wat zijn sociale vaardigheden eigenlijk? Sociale vaardigheden worden doorgaans omschreven als de vaardigheid om met anderen te communiceren. Natuurlijk heeft dit ook te maken met ieders persoonlijkheid en karakter, maar het zijn vooral vaardigheden die in grote mate worden aangeleerd. Kleuters kijken dit allemaal af bij anderen en gaan het nadoen. Heb jij je zoon of dochter al betrapt op dit kopieergedrag?

Kleuters worden steeds meer bewust van de verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Ze ontdekken dat anderen niet altijd net zoals zij denken. Ze vinden het fijn om met andere kinderen te spelen en vriendjes te maken. Hierdoor leren ze om te gaan met conflicten en regels, en ze leren om te delen. In deze fase beginnen kinderen ook hun emoties te uiten.

Ouders kunnen helpen de sociale vaardigheden te ontwikkelen door bijvoorbeeld complimentjes te geven bij goed gedrag en door ervoor te zorgen dat ze met andere kinderen kunnen spelen, zodat ze spelenderwijs sociale vaardigheden opdoen. Daarnaast kun je ze helpen door ze de gelegenheid te geven om gevoelens en gedachten te uiten en er met elkaar over te praten.

Kleuters en vriendjes / vriendinnetjes?

Kinderen hebben van nature de behoefte om vriendjes te maken. Door vriendschap ontwikkelen zij ook hun sociale vaardigheden. Ze verbinden zich met kinderen van dezelfde leeftijd en ze leren zich te verplaatsen in een ander. Spelenderwijs leren kinderen hoe ze zichzelf en hun gevoelens goed kunnen uiten.

Voor jonge kinderen is ‘iemand hebben om mee te spelen’ het belangrijkste doel bij het sluiten van een vriendschap. Wat heb ik aan jou in plaats van wat voel ik voor jou. In veel gevallen gaat het dus om het hebben van een speelkameraadje.

En hoewel ieder kind behoefte heeft aan vriendjes, blijft ook iedereen uniek. Voor de één is het belangrijk om veel vriendjes te hebben, de ander hecht meer waarde aan één of twee goede vrienden..