Wie zijn wij?

Onze organisatie bestaat uit Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML). Het AMW-ML en CJG-ML zijn samen als basisvoorziening verantwoordelijk voor de hulpverlening aan jongeren en volwassenen binnen zeven Midden Limburgse gemeenten (te weten Weert, Nederweert, Leudal, Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen).

Het hoofdkantoor AMW-ML en CJG-ML is gevestigd aan de Vogelsbleek 10, 6001 BE in Weert.

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Onze organisatie vindt de privacy van je persoonsgegevens belangrijk. Als je solliciteert via onze website, per mail of post, worden je persoonsgegevens verzameld. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. De persoonsgegevens worden uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden gebruikt.

De doeleinden voor de verwerking zijn:

  • De communicatie met jou over de werving – en selectieprocedure
  • Het bewaren van je gegevens voor toekomstige vacatures binnen de wettelijke vastgestelde bewaartermijnen en alleen met jouw toestemming

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld na het invullen van het sollicitatieformulier op de website, via persoonlijke contacten, telefoongesprekken, post en/of e-mail. Wij verwerken bijvoorbeeld de volgende gegevens:

  • Curriculum Vitae (CV); waarin onder andere onderstaande gegevens worden vermeld:
  • Contactgegevens zoals naam, adres, mailadres
  • Opleiding en werkervaring
  • Referenties indien van toepassing

Wij leggen uitsluitend persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of als daar toestemming voor is gegeven.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Onze organisatie bewaart jouw gegevens tijdens de werving- en selectieprocedure. Op grond van de geldende privacywetgeving verwijderen wij jouw gegevens en alle identificeerbare kenmerken uit de systemen, uiterlijk 4 weken na de beëindiging of afronding van de procedure. Indien het wenselijk is om jouw gegevens langer te bewaren, wordt dit alleen gedaan met jouw toestemming.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Alleen de personeelsleden die betrokken zijn bij de werving- en selectieprocedure hebben toegang tot jouw gegevens.

Meer informatie

Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via e-mail: fg@amwml.nl.