Waarom is mijn kind zo met zichzelf bezig?

In deze levensfase worden kinderen steeds zelfstandiger. Dit uit zich op verschillende manieren. In de praktijk zal je zien dat kinderen steeds meer zelf willen doen, zoals het kiezen van kleding of zelf op de fiets boodschappen doen. Ze zullen zelf op zoek gaan naar oplossingen voor kleine problemen. Kinderen leren in deze fase om meer verantwoordelijkheid te nemen. Geef hen hier ook vooral de ruimte voor. Ook hier geldt: vallen en opstaan!

Op psychosociaal gebied maken kinderen ook een enorme ontwikkeling door. In deze fase ontwikkelen ze hun eigen identiteit. Ze krijgen langzaam de behoefte om zich van je los te maken. Vriendschappen worden steeds hechter en de invloed van de vriendenkring kan zelfs groter worden dan die van de ouders.