VOOR OUDERS

Opvoeden doe je niet alleen!

VOOR OUDERS

Opvoeden doe je niet alleen!

Om jou zo goed mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen, werken wij actief samen met gemeenten in Midden-Limburg en andere partners in onze regio. Denk aan huisartsen, welzijnsorganisaties, scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Maar ook verloskundigen, kraamzorg, ziekenhuizen en andere specialisten in de gezondheidszorg.

wie zijn onze partners?

1Gezin 1Plan

Gelijkwaardig

Voor ons zijn cliënten (ouders/opvoeders en jeugdigen) gelijkwaardige samenwerkingspartners..

1Gezin 1Plan

We stemmen de hulpverlening af op de behoeften van onze cliënten. Dat doen we onder andere door te werken met:
1Gezin 1Plan. De naam zegt het al: één plan voor het hele gezin. Het doel is om gezinnen die te maken hebben met meerdere hulpverleners en instanties, zo goed mogelijk te helpen en de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Met zijn allen werken we nauw samen aan één gezinsplan.

Afspraken en eigen regie

In 1Gezin 1Plan leggen we helder vast hoe de samenwerking tussen diverse partners vorm krijgt, wie aanstuurt en wie uitvoert. Wij overleggen áltijd (ook wanneer andere professionals betrokken zijn) in aanwezigheid van onze cliënt / gezinsleden. Je houdt dus altijd zelf de regie.

scholen

Samenwerking

Wij werken actief en nauw samen met het onderwijs in de regio. Scholen hebben een cruciale rol in het leven van jeugdigen. Daarom heeft elke school een contactpersoon bij het CJG-ML. School kan vrijblijvend overleggen met deze professional als er bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie zijn of een kind niet lekker in zijn vel zit. Het CJG-ML biedt ondersteuning die verder gaat dan de ambulante begeleiding die scholen zelf kunnen bieden. In samenspraak met ouders en de school adviseren wij vrijblijvend welke ondersteuning wenselijk is. Dat doen we bij kleine en grote hulpvragen.

Daarnaast kunnen wij toegang verlenen tot gespecialiseerde jeugdhulp. Als de hulp die op school en binnen het CJG-ML geboden kan worden niet voldoende is, kunnen we in overleg met ouders en jeugdigen onderzoeken welke gespecialiseerde jeugdhulp passend is. Wij verwijzen dan door naar de door de gemeente gecontracteerde gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders.

Maatwerk & spreekuren

Wij leveren maatwerk, dus ook voor scholen. Er is één vaste contactpersoon per school. Daarnaast organiseren we spreekuren op school, waardoor we zichtbaar en vanzelfsprekend aanwezig zijn. Kinderen zien het CJG-ML dan als onderdeel van school, waardoor hulp vragen makkelijker wordt en de hulp ook op een vertrouwde plek geboden wordt.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen, dat cliché gaat zeker ook hier op.  Ons consulenten team richt zich op preventie door middel van voorlichting, trainingen, workshops en webinars. Door problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken voorkom je in veel gevallen complexere zorgsituaties.

scholen

Samenwerking

Wij werken actief en nauw samen met het onderwijs in de regio. Scholen hebben een cruciale rol in het leven van jeugdigen. Daarom heeft elke school een contactpersoon bij het CJG-ML. School kan vrijblijvend overleggen met deze professional als er bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie zijn of een kind niet lekker in zijn vel zit. Het CJG-ML biedt ondersteuning die verder gaat dan de ambulante begeleiding die scholen zelf kunnen bieden. In samenspraak met ouders en de school adviseren wij vrijblijvend welke ondersteuning wenselijk is. Dat doen we bij kleine en grote hulpvragen.

Daarnaast kunnen wij toegang verlenen tot gespecialiseerde jeugdhulp. Als de hulp die op school en binnen het CJG-ML geboden kan worden niet voldoende is, kunnen we in overleg met ouders en jeugdigen onderzoeken welke gespecialiseerde jeugdhulp passend is. Wij verwijzen dan door naar de door de gemeente gecontracteerde gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders.

Maatwerk & spreekuren

Wij leveren maatwerk, dus ook voor scholen. Er is één vaste contactpersoon per school. Daarnaast organiseren we spreekuren op school, waardoor we zichtbaar en vanzelfsprekend aanwezig zijn. Kinderen zien het CJG-ML dan als onderdeel van school, waardoor hulp vragen makkelijker wordt en de hulp ook op een vertrouwde plek geboden wordt.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen, dat cliché gaat zeker ook hier op.  Ons consulenten team richt zich op preventie door middel van voorlichting, trainingen, workshops en webinars. Door problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken voorkom je in veel gevallen complexere zorgsituaties.

Huisartsen

Intensieve samenwerking met huisarts

Een huisarts is voor veel mensen vaak de eerste plek waar je een vraag stelt of je zorgen bespreekt. Daarom is het fijn dat we binnen de gemeente Midden-Limburg op verschillende manieren intensief samenwerken met huisartsen. Elke huisarts heeft een vaste contactpersoon bij het CJG-ML. Deze is bereikbaar voor verwijzingen en vragen. Korte lijnen en passende hulp!

Korte lijnen

Heb je vragen of zorgen die misschien niet alleen invloed hebben op jezelf of je gezin, maar ook op je omgeving? Meld het bij je huisarts. Deze kan makkelijk naar ons doorverwijzen. Wij focussen ons vervolgens op het bieden van de juiste hulp. Wat is er nodig? Welke zorg heeft op lange termijn het meeste effect? Het CJG-ML heeft contact met en kan doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgaanbieders.

gespecialiseerde hulp

Soms is gespecialiseerde hulp nodig

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg is dé plek voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp. Ouders en jeugdigen kunnen bij ons terecht met eenvoudige en complexe vragen rondom opvoeden en opgroeien.

Wij zijn een basisvoorziening. Dit betekent dat wij ambulante hulp bieden die voor iedereen toegankelijk is. Maar soms is dit niet voldoende. Wanneer uit onze gesprekken blijkt dat er meer gespecialiseerde jeugdhulp noodzakelijk is, dan kunnen wij deze toegang verlenen.

Voor inwoners van Midden-Limburg loopt zo’n aanvraag tot gespecialiseerde jeugdhulp altijd via ons. Lees hier meer over gespecialiseerde jeugdhulp.

gespecialiseerde hulp

Soms is gespecialiseerde hulp nodig

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg is dé plek voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp. Ouders en jeugdigen kunnen bij ons terecht met eenvoudige en complexe vragen rondom opvoeden en opgroeien.

Wij zijn een basisvoorziening. Dit betekent dat wij ambulante hulp bieden die voor iedereen toegankelijk is. Maar soms is dit niet voldoende. Wanneer uit onze gesprekken blijkt dat er meer gespecialiseerde jeugdhulp noodzakelijk is, dan kunnen wij deze toegang verlenen.

Voor inwoners van Midden-Limburg loopt zo’n aanvraag tot gespecialiseerde jeugdhulp altijd via ons. Lees hier meer over gespecialiseerde jeugdhulp.

VOOR PROFESSIONALS

VOOR PROFESSIONALS

netwerkpartners

Eerstelijns zorg

Het CJG-ML is een gevestigde organisatie binnen de eerstelijnszorg in het sociaal domein, met als doel om mensen te helpen en ondersteunen bij vragen over opvoeden en opgroeien. Naast onze individuele hulpverlening zijn we ook een samenwerkingspartner voor andere zorgaanbieders in het sociaal domein in Midden-Limburg.

Gemeenten en netwerkpartners

Samen met onze opdrachtgevers (de zeven gemeenten in Midden-Limburg) en netwerkpartners werken we aan passende en doelmatige hulpverlening. We doen wat nodig is en kijken daarbij zoveel mogelijk naar oplossingen in de nabije omgeving in het alledaagse leven.

Doorverwijzers

Naast individuele hulpverlening en groepswerk hebben we ook een adviserende en ondersteunende rol binnen het sociaal domein. Bijna de helft van onze cliënten wordt doorverwezen door onder andere huisartsen, scholen en gespecialiseerde zorgaanbieders. Bij het CJG-ML vinden we het dan ook belangrijk dat onze partners op de hoogte zijn van onze hulpverlening.

Huisartsen

Als huisarts ben je vaak de eerste contactpersoon voor mensen met complexe vragen of zorgen die invloed hebben op iemands gezondheid. Wij ondersteunen huisartsen bij casussen rondom opvoeden en opgroeien. Huisartsen kunnen cliënten makkelijk doorverwijzen via Zorgdomein. Wij focussen ons vervolgens op het bieden van de juiste hulp. Wat heeft iemand nodig? Welke zorg heeft op lange termijn het meeste effect? Het CJG-ML onderhoudt het contact en kan indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgaanbieders.

Scholen

We werken nauw samen met scholen in de regio. Iedere school kent één vaste contactpersoon. Wanneer leerkrachten signalen ontvangen dat een leerling meer zorg nodig heeft, dan kunnen zij onze hulp inschakelen. Wij kunnen hen ondersteunen en leerlingen helpen in verschillende situaties.
Een belangrijk deel van ons werk is gericht op preventie. Door problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken, voorkom je in veel gevallen complexere situaties. Ons consulententeam geeft vaak workshops, lezingen en gastlessen op scholen over uiteenlopende thema’s. Veel preventie-activiteiten kunnen door school kosteloos worden aangevraagd

consultatie

Professionals met brede expertise

Het CJG-ML heeft niet alleen een verantwoordelijkheid naar cliënten, maar ook naar haar samenwerkingspartners in Midden-Limburg. We kunnen altijd meedenken over de hulpvraag en een inschatting maken welke hulp het beste past. Onze professionals hebben door hun ervaring en expertise zicht op het brede netwerk van hulpverlening binnen de gemeenten. Heb jij een casus waar je graag met ons over in gesprek gaat? Dit kan! Neem contact met ons op en we denken graag mee.

consultatie

Professionals met brede expertise

Het CJG-ML heeft niet alleen een verantwoordelijkheid naar cliënten, maar ook naar haar samenwerkingspartners in Midden-Limburg. We kunnen altijd meedenken over de hulpvraag en een inschatting maken welke hulp het beste past. Onze professionals hebben door hun ervaring en expertise zicht op het brede netwerk van hulpverlening binnen de gemeenten. Heb jij een casus waar je graag met ons over in gesprek gaat? Dit kan! Neem contact met ons op en we denken graag mee.

line kort

VRAGEN?

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Helemaal niet gek dus om jouw vraag aan ons te stellen. Je kunt bij ons terecht voor advies en informatie over opvoeden en de ontwikkeling van jouw kind. Wij zijn actief in regio Midden-Limburg en werken nauw samen met huisartsen, jeugdartsen en andere partners. Samen met jou kijken we wat het beste werkt in jouw situatie.

VRAGEN?

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Helemaal niet gek dus om jouw vraag aan ons te stellen. Je kunt bij ons terecht voor advies en informatie over opvoeden en de ontwikkeling van jouw kind. Wij zijn actief in regio Midden-Limburg en werken nauw samen met huisartsen, jeugdartsen en andere partners. Samen met jou kijken we wat het beste werkt in jouw situatie.