HELP, MIJN KIND HEEFT WEINIG VRIENDJES…

Op de basisschool worden vriendschappen steeds belangrijker voor kinderen. Het is niet alleen gezellig, maar ook goed voor de sociale ontwikkeling. Kinderen leren zo bijvoorbeeld hoe ze het beste met elkaar kunnen omgaan. Het hebben van vrienden geeft een boost in zelfvertrouwen. Het geeft steun.

Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Het ene kind wisselt voortdurend van vriendjes, terwijl de ander maar één beste vriend heeft. Ook hierbij geldt dat ieder kind uniek is. Vriendschap laat zich niet dwingen en in sommige situaties geldt dan ook kwaliteit boven kwantiteit.

Maar wat doe je als je kind geen vrienden heeft? Of als je kind onaardige vrienden heeft? Sommige kinderen hebben moeite met het leggen van contacten. Ze kruipen snel in hun schulp en vinden het moeilijk om spontaan op andere kinderen af te stappen of om met hen te spelen. Wat kun je als ouder doen om jouw kind te helpen bij het maken van vrienden? Ons advies is: ben er voor jouw zoon of dochter. Geef ze de gelegenheid en vooral het vertrouwen om ervaringen op te doen.

Veel kinderen hebben baat bij een beetje hulp in deze ontwikkeling. We geven diverse trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, die kinderen handvaten bieden om met meer zelfvertrouwen (nieuwe) contacten te leggen, op anderen te kunnen reageren en eigen grenzen kunnen bewaken.

Bekijk ons activiteitenaanbod.