SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN

Hoe belangrijk zijn die?

SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN

Hoe belangrijk zijn die?

sociale vaardigheden kinderen artikel

Sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in ons leven. De vaardigheden zijn nodig om contacten met anderen vorm te kunnen geven. Zo helpen ze bijvoorbeeld bij het opbouwen en onderhouden van die contacten, en zorgen ervoor dat iemand wordt geaccepteerd door anderen.

Maar wat zijn sociale vaardigheden precies? Voorbeelden van deze vaardigheden zijn inzicht hebben in een ander, goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten kunnen oplossen.

KINDEREN MET BEPERKTE SOCIALE VAARDIGHEDEN, HOE HERKEN JE DAT?

Het woord zegt het al; sociale vaardigheden zijn erg belangrijk bij het opbouwen en onderhouden van contacten in het sociale netwerk. Voor sommige kinderen gaat het ontwikkelen van deze vaardigheden ontzettend natuurlijk, terwijl dit bij anderen veel moeite kost. Problemen in de ontwikkeling van sociale vaardigheden kunnen op veel manieren ontstaan. Zo kan het zijn dat de één wat gevoeliger is of zelfs last heeft van traumatische ervaringen. Het kan ook gewoon zijn dat kinderen van nature iets minder sociaal vaardig zijn.

Als de vaardigheden nog niet genoeg ontwikkeld zijn, kan dit tot vervelende situaties leiden. Zo spelen sociale vaardigheden een grote rol bij het ontstaan en onderhouden van vriendschappen. Ook zorgen ze er normaliter voor dat kinderen zich goed kunnen aanpassen op school. Kinderen die deze vaardigheden nog niet onder de knie hebben, ervaren bijna dagelijks problemen in de omgang met leeftijdsgenoten; ze worden afgewezen, hebben vaker conflicten met anderen of ze worden gepest, voelen zich niet op hun gemak in een groep en ze hebben de neiging om zichzelf weg te cijferen.

Deze kinderen belanden vaak in een vicieuze cirkel. Doordat ze moeite hebben met het leggen van sociale contacten worden ze buitengesloten. Zo kunnen ze geen ervaring opdoen om de vaardigheden te trainen en raken nog meer achterop in de ontwikkeling.

SOCIALE VAARDIGHEDEN OP LANGE TERMIJN

Op de basisschool heeft 4% tot 8% van de leerlingen sociale problemen. Die problemen kunnen uiteindelijk leiden een groeiende achterstand in onder andere schoolprestaties. Op lange termijn kunnen deze problemen zelfs leiden tot depressie, een sociaal isolement of andere sociale aanpassingsproblemen.

Sociale vaardigheden zijn cruciaal om in een team te kunnen functioneren. Als team wil je samen een doel bereiken en dat lukt alleen als je goed kunt samenwerken. Kinderen die deze vaardigheden niet beheersen en ook niet genoeg ontwikkelen, kunnen hierdoor belemmerd worden in de toekomst.

HET PATROON VAN NEGATIEF DENKEN DOORBREKEN: HET G-SCHEMA

Het G-schema bestaat uit gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gevolgen. Deze vier componenten hebben een directe invloed op jouw reactie, jouw gedrag.

Aan alle dingen die je dagelijks meemaakt geef je betekenis; je hebt er gedachten over. Je reactie hangt af van de betekenis die je aan die gebeurtenis geeft. In dit schema worden alle gevolgen genoteerd die iemand ervaart gedurende de dag.

Vaak zien we dat kinderen in een negatief G-schema terecht zijn gekomen. Dat wil zeggen dat het kind in de omgang met anderen vaak last heeft van negatieve gedachten en gevoelens, en daardoor ook onhandig gedrag vertoont. Het onhandige, of niet-effectieve, gedrag leidt vaak weer tot negatieve reacties van anderen, wat het gevoel van kinderen bevestigt, namelijk ‘zie je wel dat het mij niet lukt’.

Het is belangrijk om kinderen stap voor stap te helpen om dit negatieve G-schema te doorbreken en om te zetten in een positiever G-schema. Kinderen leren dan positiever denken, meer controle te krijgen over hun negatieve gevoelens en zich effectiever te gedragen in de omgang met anderen.

g-schema

HOE KUN JE KINDEREN HELPEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN SOCIALE VAARDIGHEDEN?

Als ouder wil je het beste voor je kind, en je helpt ze waar nodig. Met deze tips kun je jouw kind helpen bij de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

In het dagelijks leven kan een kind heel veel baat hebben bij het kunnen voeren van simpele gesprekken, ook als ze niet direct over iets belangrijks gaan. Door veel simpele gesprekken te voeren, oefenen kinderen met het antwoord geven en zelf vragen stellen. Het avondeten is vaak een goed moment voor dergelijke gesprekken.

Laat je kinderen zien hoe jij als ouder gesprekken vormgeeft en geef tips hoe zij kunnen reageren in bepaalde situaties. Wees een voorbeeld en bespreek herkenbare situaties.

Kinderen hebben veel vrijheid nodig om de sociale vaardigheden te oefenen. Gun hen dit ook. Dit is dé manier waarbij ze contact met anderen kunnen oefenen.

Logeerpartijtjes, iedereen herinnert zich nog wel de logeerpartijtjes van vroeger waarbij je met veel te veel vriendjes op één kamer lag en het doel was om de hele nacht op te blijven. Voor veel kinderen is dit een spannende activiteit waarbij ze letterlijk uit een vertrouwde omgeving worden geplukt en zich voor even op onbekend terrein bevinden. Niet helemaal onbekend natuurlijk want je laat je kinderen nooit bij vreemden, maar voor kinderen is dit vrijwel altijd spannend. Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk in dit soort situaties en dit maakt logeerpartijtjes niet alleen leuk maar ook leerzaam!

Ga samen op zoek naar een passende hobby voor jouw zoon of dochter, iets wat ze écht leuk vinden om te doen. Dit kan een teamsport zijn, de scouting, of muziekles, het maakt niet uit. Zolang jouw kind iets doet wat hij/zij leuk vindt, samen met andere vriendjes en vriendinnetjes, krijgen ze de sociale vaardigheden steeds beter onder de knie.

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

Heb je (één van) deze tips al eens geprobeerd, maar blijft de ontwikkeling uit? Neem eens een kijkje bij sociale vaardigheidstrainingen. Het doel van deze trainingen is om kinderen handvatten aan te reiken om straks met meer zelfvertrouwen en plezier (nieuwe) contacten te leggen. Kinderen leren hoe ze op anderen kunnen reageren en tegelijk hun eigen grenzen kunnen bewaken. Het doel is om kinderen zo ook weerbaarder te maken.

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg bieden we ook sociale vaardigheidstrainingen aan. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfverzekerd zijn en zelfvertrouwen hebben. Door middel van leuke oefeningen werken we aan de basis-, maar ook complexe vaardigheden. De kinderen oefenen in groepsverband en leren hierdoor veel van elkaar.

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je graag met ons in gesprek? Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit kan via info@cjgml.nl of 088-4388300. Wij staan klaar om je te helpen met alle vragen, groot of klein, over opgroeien en opvoeden!