HOE WERKT ‘T?

Advies en informatie over opvoeden en opgroeien

arrow purple
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
is er voor inwoners van gemeenten in Midden-Limburg
met vragen over opvoeden en opgroeien.

HOE WERKT ‘T?

Advies en informatie over opvoeden en opgroeien

arrow purple
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
is er voor inwoners van gemeenten in Midden-Limburg
met vragen over opvoeden en opgroeien.

Neem vrijblijvend
contact met ons op!

Heb jij een vraag over opvoeden of opgroeien? Hoe klein jouw vraag misschien ook lijkt, stel hem gerust. Opvoeden hoef je niet alleen te doen. Wij zijn er voor jou.
Onze hulpverlening is vrijblijvend. Jij houdt de touwtjes in handen. Onze professionals staan voor je klaar. Neem contact met ons op.

werkwijze
arrow right

intake

Tijdens de eerste intake gaan we met elkaar in gesprek. Wat zijn jullie vragen of zorgen waar wij in mee kunnen denken?

Misschien hebben jullie zorgen over school, het maken van vriendjes of andere dingen in de omgeving van jullie gezin. Samen bespreken we wat jullie nodig hebben om de zorgen aan te pakken. Dit kunnen tips of adviezen zijn waarna jullie op eigen kracht verder gaan. Gaan de vragen verder dan dit? Dan bieden we hulp op maat waarbij we stap voor stap het probleem met elkaar aanpakken. Soms is de hulp die wij bieden niet voldoende en kijken we samen naar de mogelijkheden van gespecialiseerde jeugdhulp.

Wij leggen voor iedere jeugdige een digitaal dossier aan om de vraag en het aanbod vast te leggen. Naast dat wij het belangrijk vinden om de afspraken die we samen maken goed vast te leggen, zijn we dit vanuit de jeugdwet ook verplicht. Uiteraard mag je jouw dossier zelf inzien.

begeleiding op maat

Op basis van ons intakegesprek bepalen we samen de volgende stappen. We maken een plan van aanpak waarin we vastleggen welke hulp gewenst is en wie deze gaat bieden.

We vinden het belangrijk om de juiste hulp te bieden. We focussen op een oplossing voor de lange termijn waarbij jullie als ouders en gezin in jullie kracht staan. Een goed plan is voor iedereen anders; elk gezin en elke jeugdige krijgt een bij hen passend aanbod. Onze jeugd en gezinswerkers begeleiden jullie in dit traject.

Onze jeugd en gezinswerkers zijn allemaal hbo geschoolde hulpverleners en ook SKJ geregistreerd. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze hulpverlening en laten ons daarom jaarlijks extern toetsen in het kader van onze HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificatie.

begeleiding op maat

Op basis van ons intakegesprek bepalen we samen de volgende stappen. We maken een plan van aanpak waarin we vastleggen welke hulp gewenst is en wie deze gaat bieden.

We vinden het belangrijk om de juiste hulp te bieden. We focussen op een oplossing voor de lange termijn waarbij jullie als ouders en gezin in jullie kracht staan. Een goed plan is voor iedereen anders; elk gezin en elke jeugdige krijgt een bij hen passend aanbod. Onze jeugd en gezinswerkers begeleiden jullie in dit traject.

Onze jeugd en gezinswerkers zijn allemaal hbo geschoolde hulpverleners en ook SKJ geregistreerd. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze hulpverlening en laten ons daarom jaarlijks extern toetsen in het kader van onze HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificatie.

individueel, in groepen
of specialistisch

Naast individuele begeleiding bieden we ook groepswerk rondom actuele thema’s. Het voordeel van groepswerk is de interactie met anderen. Tijdens deze bijeenkomsten vind je erkenning en herkenning bij anderen. Daarnaast leent het groepswerk zich perfect om in een veilige omgeving (nieuwe) vaardigheden te leren en te trainen.

In sommige situaties blijkt dat er gespecialiseerde hulp nodig is. Dit noemen we tweedelijnszorg, en in deze situaties zal het CJG-ML toegang verlenen tot bij de gemeenten gecontracteerde zorgaanbieders.

EVALUATIE

Na onze kennismaking gaan we met elkaar in gesprek. Wat wil je graag bereiken? Samen stellen we doelen, die worden vastgelegd in het digitaal dossier.
Gedurende de hulpverlening en aan het einde van ons traject, stemmen we steeds met elkaar af hoe je de hulpverlening ervaart. Het is daarbij ook belangrijk dat jij je vrij voelt om aan te geven wat je juist wel en wat juist niet prettig vindt. Als organisatie vinden we het belangrijk om steeds de best passende hulp te kunnen bieden. Daarom kijken we kritisch naar onszelf én hebben we jouw ervaringen nodig. We vragen cliënten om mee te denken en deel te nemen aan cliëntervaringsonderzoeken.

EVALUATIE

Na onze kennismaking gaan we met elkaar in gesprek. Wat wil je graag bereiken? Samen stellen we doelen, die worden vastgelegd in het digitaal dossier.
Gedurende de hulpverlening en aan het einde van ons traject, stemmen we steeds met elkaar af hoe je de hulpverlening ervaart. Het is daarbij ook belangrijk dat jij je vrij voelt om aan te geven wat je juist wel en wat juist niet prettig vindt. Als organisatie vinden we het belangrijk om steeds de best passende hulp te kunnen bieden. Daarom kijken we kritisch naar onszelf én hebben we jouw ervaringen nodig. We vragen cliënten om mee te denken en deel te nemen aan cliëntervaringsonderzoeken.