‘BAD VIBES DON’T GO
WITH MY OUTFIT’

‘BAD VIBES DON’T GO
WITH MY OUTFIT’

Kinderen beseffen steeds meer dat anderen iets van hen vinden. Op school gaan ze elkaar meer testen. Waar ligt de grens? Meestal gebeurt dit in vrije situaties of wanneer de leraar het niet ziet. Hoewel dit gedrag onderdeel is van de ontwikkeling en het ook hoort bij de leeftijd, kan dit leiden tot vervelende situaties in de klas of in kleinere groepjes.

Het is belangrijk om kinderen te helpen in deze fase zodat zij zich bewust worden van bepaald gedrag en hiermee om leren gaan.

VOOR WIE?

Er zijn twee mogelijkheden binnen de werkwijze van “Meidenvenijn”.

  • Een gastles voor de gehele klas met als thema: “Meidenvenijn en uitleg van de rollen”
  • Gastlessen in kleinere groepen “Meidengroep sociale vaardigheden”

DOELSTELLING

Tijdens deze gastlessen focussen we op het thema meidenvenijn en de rollen die in deze situaties worden vervuld.

Gastles gehele klas: tijdens deze gastles creëren we bewustzijn bij kinderen over welke rollen er zijn in verschillende situaties. We leren hen deze meer te herkennen. We bespreken de minder goede eigenschappen van iedere rol, maar juist ook de positieve eigenschappen.

Gastlessen “Meidengroep sociale vaardigheden”:  tijdens deze vijf bijeenkomsten voor kleinere groepjes bespreken we het thema ‘meidenvenijn’, maar we kijken ook specifiek naar de persoonlijke rol die ieder vervult. Samen werken we aan sociale vaardigheden met behulp van ondersteuningsmateriaal.

DOEL EN INHOUD VAN DE WORKSHOP

Vriendschappen zijn heel belangrijk, alleen kinderen kunnen het elkaar soms wel erg moeilijk maken. Bij jongens kan een conflict uitlopen op een ruzie. Kort en soms erg krachtig, maar deze ruzies worden uitgesproken en daarna is het vaak klaar. Bij meiden gaat dit meestal anders. In deze conflictsituaties zien we dat de meiden vaak typische ‘meidenrollen’ aannemen. Dit kan leiden tot vervelende situaties zoals (online) roddelen, pesten en buitensluiten.

Tijdens deze gastles(sen) leren we kinderen hoe zij deze conflicten op een goede manier kunnen oplossen.

PRAKTISCHE INFO

  • De gastles kan worden aangevraagd door professionals uit Midden-Limburg.

  • De gastles wordt gegeven aan één klas of aan kleinere groepjes van 6 tot 8 deelnemers.

  • De gastles voor de hele klas is éénmalig en duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur.

  • De gastles ‘Meidengroep sociale vaardigheden’ bestaat uit vijf bijeenkomsten van 45-60 minuten.

  • Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd (met uitzondering van materiaalkosten).