sociale vaardigheden mobile banner
Laden Evenementen
Hoe ga jij om met groepsdruk?
SOCIALE VAARDIGHEDEN

Goede sociale vaardigheden spelen van jongs af aan een belangrijke rol in het leven. Kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden worden vaak afgewezen door leeftijdsgenoten en moeite om zich aan te passen.

Deze kinderen kunnen in een zogenoemde vicieuze cirkel belanden: doordat ze moeite hebben met het leggen van sociaal contact worden ze sneller buiten gesloten, kunnen ze geen ervaring opdoen in sociale vaardigheden en raken ze mogelijk nog meer achterop.

Dit wil je als ouder natuurlijk voorkomen, en wij ook.

VOOR WIE

Deze training is bedoeld voor kinderen van 9 tot 12 jaar.

DOELSTELLING

Handvaten bieden om straks met meer zelfvertrouwen (nieuwe) contacten te leggen, op anderen te kunnen reageren en eigen grenzen te kunnen bewaken.

DOEL EN INHOUD VAN DE TRAINING

Tijdens de training oefenen de kinderen met diverse sociale vaardigheden zoals het maken van een praatje, luisteren en opkomen voor hun eigen mening. Kinderen leren hoe ze hun gevoelens zoals boosheid of waardering kunnen uiten. Ook leren kinderen hoe ze gevoelens bij anderen kunnen herkennen en hoe ze hen kunnen helpen. Een belangrijk onderdeel van de training is hoe kinderen om moeten gaan met groepsdruk.

Dit wordt allemaal met de kinderen samen geoefend door het tonen van gedrag en vaardigheden, het zelf oefenen en het eigen maken van deze vaardigheden. Uiteindelijk zullen kinderen dit nieuwe, aangeleerde, gedrag ook blijvend in hun dagelijks leven kunnen gaan toepassen.

PRAKTISCHE INFO
  • De training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor kinderen

  • Data bijeenkomsten:

    31-10 / 07-11 / 14-11 / 21-11 / 28-11 / 05-12 / 12-12 / 19-12

  • Vooraf vindt er een kennismakingsgesprek plaats met (één van) de trainers.

  • Deelname is kosteloos voor inwoners van Midden-Limburg

  • Mocht deze groep vol zitten, dan zal eventueel een tweede groep gestart worden. Data en tijden kunnen in dat geval afwijken van bovenstaande.

Deel dit met iemand!