‘BE KIND ANYWAY’

‘BE KIND ANYWAY’

RE-ACTIE!

Reageren de leerlingen van de klas erg veel op elkaar? Kunnen de kinderen zich niet meer goed concentreren? Is de sfeer niet meer zo goed of is er sprake van ruzies en pesterijen? Dan is de gastles “(Re)Actie” een goede oplossing.

VOOR WIE

Deze gastles is voor klassen waarbij de sfeer niet goed is door het gedrag van de kinderen op elkaar, met eventuele pesterijen en ruzies als gevolg.

reactie workshop

DOELSTELLING

Tijdens deze gastles geven we leerlingen inzichten met als doel pesterijen en ruzies te voorkomen of te verminderen.

DOEL EN INHOUD VAN DE LEZING

Tijdens deze interactieve gastles (Re)Actie gaan de leerlingen aan de slag met een aantal belangrijke thema’s die bepalend zijn voor de sfeer in de klas, zoals het vele reageren op elkaar, de groepsdruk en pestgedrag.

Daarnaast wordt er stil gestaan bij termen als respect, normen en waarden. Wat zijn normen en waarden en wat vindt ieder kind zelf belangrijk? En hoe kun je de normen en waarden van een ander respecteren, ook als die anders zijn dan die van jezelf? Daarnaast bespreken we de dynamiek van de groep. We creëren bewustwording van hoe het pesten werkt en wat je hieraan kan doen.

Ten slotte maken de kinderen zelf een plan om de klassensfeer te verbeteren.

Optioneel: ouderavond

Wat is de rol van ouders in dit proces? Hoe kun je als ouder bijdragen aan een betere sfeer in de klas? Welke gedrag vertoont jouw zoon of dochter in de klas? Waar komt dat gedrag vandaan en hoe kun je dit verbeteren?

Deze ouderavond gaat verder waar de gastles in de klas is geëindigd. We geven ouders een terugkoppeling van de gastles in de klas. De thema’s die in de klas zijn besproken, staan ook tijdens deze ouderavond op de agenda.

WANNEER & HOE KOM IK IN AANMERKING?

  • De gastles kan worden aangevraagd door professionals uit Midden-Limburg

  • De gastles wordt gegeven in groep 7, 8 of de brugklas.

  • De gastles bestaat uit twee keer één uur, verspreid over twee dagen.

  • Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Maar wat is de rol van ouders in dit proces? Hoe kun je als ouder bijdragen aan een betere sfeer in de klas? Welke gedrag vertoont jouw zoon of dochter in de klas? Waar komt dat gedrag vandaan en hoe kun je dit verbeteren? Deze ouderavond gaat verder waar de workshop in de klas is geëindigd. We geven ouders een terugkoppeling van de workshop in de klas. De thema’s die in de klas zijn besproken, staan ook tijdens deze ouderavond op de agenda.