de kracht van positief opvoeden mobile banner
Laden Evenementen

‘Kinderen leren meer van voorbeelden,
dan van woorden.’

‘Kinderen leren meer van voorbeelden,
dan van woorden.’

DE KRACHT VAN POSITIEF OPVOEDEN

Opvoeden is de meeste dagen leuk en vooral ook een dankbare taak. Toch herkennen we allemaal situaties waarin we ons even geen raad meer weten. Wat doe je bijvoorbeeld als jouw kind boos is, begint te schoppen of te slaan, overstuur raakt of gewoon niet wil luisteren? Wat als jouw kind ongewenst gedrag vertoont? Hoe ga je daar dan als ouder goed mee om? Hoe kunnen we dit gedrag voorkomen en ombuigen?

VOOR WIE

Deze lezing is bedoeld voor ouders van kinderen tot ca. 12 jaar.

DOELSTELLING

Tijdens deze lezing bespreken we hoe jij jouw kind kunt leren omgaan met gevoelens, positief in het leven te staan en zelf problemen op te lossen.

DOEL EN INHOUD VAN DE CURSUS

Positief opvoeden, ook wel bekend als Triple P, is een wereldwijd bekende methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Positief opvoeden kan jou helpen het gedrag van jouw kind beter te (leren) begrijpen waardoor je met elke situatie gemakkelijker om kunt gaan.

Tijdens deze lezing krijg je tips hoe je jouw kind kunt helpen om te gaan met gevoelens, positief in het leven te staan en zelf problemen op te lossen.

Je maakt kennis de vijf basisprincipes van Triple P:

  • Een veilige en stimulerende omgeving bieden

  • Leren door positieve ondersteuning

  • Een aansprekende discipline hanteren

  • Realistische verwachtingen hebben

  • Goed voor jezelf zorgen als ouder

Je ontmoet andere ouders en wisselt met elkaar ervaringen en ideeën uit over opvoeden. Je komt als ouders tenslotte allemaal vergelijkbare uitdagingen tegen in de opvoeding.

PRAKTISCHE INFO

  • De groep bestaat uit minimaal 4 deelnemers, de maximale groepsgrootte is afhankelijk van de locatie.

  • Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Deel dit met iemand!