kies mobile banner
Laden Evenementen
‘Ik vind papa en mama allebei even lief!’

KINDEREN IN EEN ECHTSCHEIDING SITUATIE – KIES

Als ouders vorm je een veilige haven voor jouw kind(eren). Maar wat als jij en jouw partner besluiten uit elkaar te gaan? Dit heeft een enorme impact op jullie gezin, en dus ook de kinderen. DE K.I.E.S cursus is speciaal Kinderen In Echtscheiding Situatie en hun ouders. Het is belangrijk dat kinderen gehoord worden in deze situatie, dat ze een stem hebben en dat hun gedachten, gevoelens en wensen en hopen ertoe doen.

Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding, zeker kinderen niet. Maar hoe nu verder?

VOOR WIE

K.I.E.S is bedoeld voor kinderen uit schoolgroep 4 t/m 8 waarvan de ouders zijn gescheiden, in scheiding liggen of gaan scheiden.

DOELSTELLING

Kinderen in echtscheidingssituaties leren hoe ze om kunnen gaan met deze nieuwe situatie en de bijbehorende emoties.

DOEL EN INHOUD VAN DE TRAINING

K.I.E.S. leert kinderen om de scheiding beter te begrijpen: waarom gaan de ouders uit elkaar en waarom is dit wellicht beter? Kinderen leren ook om zelf beter te verwoorden wat dit voor hen betekent. Daarnaast helpen we kinderen om vragen te stellen en angsten te uiten.

Bij K.I.E.S. besteden we o.a. aandacht aan:

  • Emoties

  • Gedrag

  • Concentratie en leren

  • De verstoorde communicatie

K.I.E.S. geeft kinderen op verschillende creatieve manieren hulpmiddelen en oefeningen om te praten over de scheiding. Door te ervaren en erover te leren praten zal de communicatie met de ouders verbeteren. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de drie fasen van een scheiding, namelijk het horen van de scheiding, hoe het nu is en hoe je denkt dat het straks zal zijn. Twee jeugd en gezinswerkers, waarvan één opgeleide K.I.E.S. trainer, begeleiden dit proces.

PRAKTISCHE INFO

  • De training bestaat uit 8 kinderbijeenkomsten (zonder ouders)

  • Data bijeenkomsten:

    23-10 / 31-10 / 07-11 / 20-11 / 27-11 / 04-12 / 11-12 / 19-12

  • Er vinden twee ouderavonden plaats op 10 oktober 2023 en 08 januari 2024.

  • Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd

KIES wordt begeleid door twee jeugd- en gezinswerkers, waarvan één opgeleide K.I.E.S. trainer.

Deel dit met iemand!