TERUG NAAR NORMAAL, TOCH?

TERUG NAAR NORMAAL, TOCH?

terug naar normaal

We  gaan even terug in de tijd. Het is zondag 15 maart 2020. Het kabinet kondigt nieuwe maatregelen aan. Scholen en kinderdagverblijven sluiten een dag later hun deuren en thuiswerken en 1,5 meter wordt de norm. Begrippen als groepsimmuniteit en (intelligente) lockdowns zijn het gesprek van de dag.

De afgelopen twee jaar stonden in het teken van maatregelen en versoepelingen. Dat is niet niks in een gezin met (jonge) kinderen. Nu we een nieuwe fase ingaan, blikken we in dit artikel terug; welke impact heeft de pandemie gehad op jouw gezin? Maar we kijken ook vooruit. In de media is namelijk veel aandacht voor de effecten van de pandemie op de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Waar moet je als ouders in deze tijd extra aandacht voor hebben? En hoe stimuleer je jouw kind bij een eventuele inhaalslag?

In dit artikel bespreken we drie belangrijke thema’s.

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Op de basisschool ontwikkelen kinderen vaardigheden zoals samen spelen, samenwerken en opkomen voor zichzelf. Deze sociale vaardigheden leren ze door de interactie met anderen. Maar heeft jouw zoon of dochter dit voldoende kunnen oefenen de afgelopen twee jaar? De kans is groot dat je deze vraag beantwoordt met nee. Dit is echter nog geen reden tot paniek. Kinderen zijn veerkrachtig en door hier nu extra aandacht aan te schenken, kun je hen ondersteunen bij de ontwikkeling van deze sociale vaardigheden.

Onthoud dat niets vanzelfsprekend is. Kinderen leren van voorbeelden en vinden het fijn als jij duidelijke voorbeelden kunt geven. Zeg daarom niet alleen wat niet goed is of wat niet mag, maar geef ook een voorbeeld hoe het wel kan.

REGELMA(AT)?

Bleek jouw kind ’s ochtends snotverkouden en mocht hij daardoor niet naar school? Of ben jij in contact geweest met iemand die besmet bleek te zijn en moest daardoor het hele gezin in quarantaine? De (steeds veranderende) maatregelen hebben ongetwijfeld ook een beroep gedaan op jouw flexibiliteit. In hoeverre heb jij jouw kind(eren) uitgelegd wat er gebeurde? Kinderen hebben een veilige en stabiele basis nodig van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen. Duidelijkheid en regelmaat helpen daarbij.

Als kinderen weten wat er komen gaat, voelt dat vertrouwd en bekend. Het biedt een veilig gevoel. Als je moet reageren op de steeds veranderende situatie – ongeacht de oorzaak – is het goed om dit uit te leggen. Vertel bijvoorbeeld waarom kinderen niet naar het voetballen kunnen en leg uit hoe jullie de situatie gaan oplossen. Ieder kind is uniek; het ene kind past zich makkelijker aan dan een ander. Hou daar rekening mee.

Geef complimentjes voor wat goed ging. Merk je dat jouw kind onzeker is geworden van alle veranderingen? Kijk op welk gebied je wél vastigheid kunt bieden, zoals bijvoorbeeld samen eten, een vast avondritueel, maar ook jouw beschikbaarheid als ouder.

LEERACHTERSTAND

Veel ouders vragen zich af of hun kind mogelijk een leerachterstand heeft opgelopen. Een terechte vraag, zo blijkt uit onderzoek. Deze resultaten laten namelijk zien dat op basisscholen gemiddeld de grootste vertragingen zijn opgetreden bij rekenen en begrijpend lezen. De vertraging verschilt per leerjaar.

Maak jij je zorgen over het niveau van jouw kind? Het is belangrijk om proactief te zijn en in gesprek te gaan met leraren. Zij kennen niet alleen jouw kind, maar weten ook wat kinderen gemiddeld beheersen en ze weten wat te doen bij eventuele achterstanden.

Blijkt jouw kind een (kleine) leerachterstand te hebben? Onthoud: kinderen zijn veerkrachtig, maar soms hebben ze een extra steuntje in de rug nodig. Vraag school waar nodig om huiswerkoefeningen die jij thuis samen met jouw kind kunt doen.

ZIE OOK DE MOOIE KANTEN…

Hoewel de afgelopen twee jaar misschien uitdagend zijn geweest, heeft het ook mooie momenten gebracht. Sta hier ook bewust bij stil. Want wellicht hebben jullie als gezin meer tijd samen kunnen doorbrengen dan normaal. Kijk ook eens terug wat jullie als gezin van deze uitdagingen hebben geleerd. Welke positieve ervaringen wil je bijvoorbeeld graag meenemen in de toekomst?

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je graag met ons in gesprek? Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg. Dit kan via info@cjgml.nl of 088-4388300. Wij staan klaar om je te helpen met alle vragen, groot of klein, over opgroeien en opvoeden!