DE PRAKTIJKONDERSTEUNER JEUGD IN DE HUISARTSPRAKTIJK

DE DE PRAKTIJKONDERSTEUNER JEUGD IN DE HUISARTSPRAKTIJK

Huisarts Marloes (links) en Praktijkondersteuner Sanela

Ze spreekt met ouders, kinderen en jongeren, houdt spreekuur op school én is praktijkondersteuner jeugd bij de Groepspraktijk Nederweert. Sanela Kadic is jeugd en gezinswerker bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg in Nederweert (CJG-ML). Marloes Beuvens is huisarts bij de Groepspraktijk Nederweert. Sinds januari 2022 werken ze nog meer samen. Toen startte Sanela op beide locaties van de Groepspraktijk Nederweert als praktijkondersteuner jeugd.

In dit artikel vertellen Marloes en Sanela meer over de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsenpraktijk en de betekenis hiervan voor ouders en gezinnen.

Kun je in je eigen woorden uitleggen wat een praktijkondersteuner bij de huisartspraktijk doet?

Marloes: Een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) ondersteunt de huisarts bij zijn of haar werk. De POH-Somatiek begeleidt patiënten met lichamelijke, chronische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan diabetes of hart- en vaatziekten.

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische of psychosociale problemen. Dit kunnen burn-outklachten zijn, maar ook angstklachten en depressies. De POH-GGZ kan zelf behandelen, maar ook doorverwijzen naar andere hulpverleners en sociale instanties.

Deze praktijkondersteuners richten zich voornamelijk op gezondheidszorg bij volwassenen. Steeds meer huisartsenpraktijken werken daarom samen met een praktijkondersteuner jeugd. Zo ook de Groepspraktijk Nederweert.

Sanela: Als POH-jeugd heb ik gesprekken met jeugdigen en ouders over verschillende vragen over opvoeden en opgroeien. Ik kijk met een brede blik naar wat een jeugdige en ouders nodig hebben zodat ze passende ondersteuning krijgen.

Met welke vragen komen mensen bij jou de praktijk binnen?

Sanela: Die vragen zijn heel verschillend. Jongeren vragen bijvoorbeeld hoe om te gaan met stress op school. Of ze zitten niet lekker in hun vel en weten niet wat ze kunnen doen. Maar ook vragen over zelfvertrouwen, weerbaarheid of bijvoorbeeld discussies thuis worden vaak gesteld.

Ouders komen bij mij voor opvoedingsondersteuning. Als ouder kom je regelmatig uitdagingen tegen in de opvoeding van jouw kind. Dan geef ik hen handvatten hoe om te gaan met die uitdagingen.

Indien nodig, kan ik de jeugdigen en het gezin doorverwijzen naar een gespecialiseerde zorgaanbieder. Op dat moment wordt de casus overgedragen, maar als het nodig en wenselijk is, kan ik de regiehouder blijven. Dat betekent dat ik samen met ouders en jeugdigen het verdere proces blijf volgen en we samen bespreken of de gewenste resultaten worden bereikt.

Dit vraagt om een goede samenwerking tussen huisartsen en de POH-Jeugd. Wat merkt het gezin hiervan?

Marloes: Vooral dat de POH-jeugd in onze huisartsenpraktijk werkt, en niet op een andere locatie, wordt als een enorm voordeel ervaren. De POH-Jeugd blijft daarna ook als een soort spin in het web betrokken. Dit biedt zowel ouders als jeugdigen een grote steun.

Sanela: Ouders vinden het fijn dat ze snel terecht kunnen voor een afspraak. Ook vinden ouders het fijn dat ze het niet alleen hoeven te doen. Dat ze ondersteuning bij de opvoeding kunnen krijgen. Ze merken dat ze met de aangeboden handvatten weer zelf vooruit kunnen en dat ze op iemand terug kunnen vallen als dat nodig is.

En wat vinden jeugdigen?

Marloes: Jeugdigen benoemen het fijn te vinden dat iemand anders dan ouders of school écht naar hen luistert, en dat diegene meedenkt in wat wel mogelijk is.

“Ik kon mijn verhaal thuis niet kwijt. Ik kon thuis mijn verhaal niet kwijt, daarom fijn dat ik het bij jou wel kon.”

Your Content Goes Here

“Ik vond de verwijzing erg fijn en snel. Ik weet soms niet wat ik moet doen met mijn gedachten. De gesprekken helpen mij om die op hun plek te zetten.”

“Door de gesprekken leerde ik mezelf steeds beter kennen en ben ik meer over mezelf te weten gekomen.”

“Door de gesprekken kon ik beter begrijpen waarom ik me slecht voelde.”

“Door de gesprekken ontdekte ik wat mijn kwaliteiten zijn omdat ik geneigd was om vooral te kijken waar ik niet goed in was.”

Denk je dat de POH-jeugd ook iets voor jou en/of jouw gezin kan betekenen? Neem dan contact op met jouw huisartspraktijk en bespreek wat de mogelijkheden zijn. Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe sneller je kunt worden geholpen. Zo kunnen eventuele grotere problemen worden voorkomen.