MAAK HET VERSCHIL VOOR EEN KIND

MAAK HET VERSCHIL VOOR EEN KIND

maak het verschil voor een kind

Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg en andere netwerkpartners (GGD, Vincent van Gogh, Menswel, Wel.komSynthese en Punt Welzijn) heeft Fien Beijers van MET ggz de campagne ‘Maak het verschil voor een kind’ opgezet. De projectleider doet dit voor de jeugd in zeven gemeenten in Midden-Limburg. Met succes!

CAMPAGNE

De kick-off van de campagne ‘Maak het verschil voor een kind’ vond plaats in juni 2019. Maar al in 2018 ontstond het idee. “Tijdens het jeugdpreventie-overleg Midden-Limburg dat met regelmaat plaatsvindt, vroeg ik aandacht voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek.”

Deze zogenoemde KOPP-kinderen vormen een extra risicogroep als het gaat om kindermishandeling. Maar al snel werd de doelgroep breder. Er zijn ook jonge mantelzorgers en jongeren die in financiële problemen zitten of met andere moeilijkheden worstelen. “Daarom werd gekozen voor alle kinderen met zorgen in de thuissituatie.”

Naast zorgen, bestaan voor elk kind ook beschermende factoren. “Een kind in moeilijke omstandigheden is enorm geholpen als het op zijn niveau begrijpt wat er aan de hand is thuis. Maar ook als de dagelijkse dingen als sport doorgaan, ondanks de problemen.”

Fien: “Een andere belangrijke beschermende factor is een vertrouwenspersoon. Denk hierbij – naast professionals – aan vrienden, de buurvrouw, die toffe voetbaltrainer en een leraar van school. Een beetje aandacht, begrip en hulp zijn van onschatbare waarde. En voor deze belangrijke mensen is de website www.maakhetverschilvooreenkind.nl ontwikkeld.”

4 STAPPEN

Op de website – die mede tot stand kwam dankzij het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg – staat onder meer in vier stappen uitgelegd op welke manier je blijvend kunt bijdragen aan het welzijn van een kind. “Deze stappen zijn heel concreet en met voorbeeldzinnen toegelicht”, legt Fien uit. “De mensen die we aanspreken zijn veelal geen professionals en kunnen de tips goed gebruiken.”

Maar ook bijvoorbeeld docenten hebben veel baat bij de website: “We hebben op verschillende scholen toelichting gegeven op de campagne. We merkten dat de drempel van docenten om in gesprek te gaan met kinderen hierdoor lager werd.”

Soms is echter meer nodig dan de preventieve hulp die het netwerk biedt. Op de website staan ook de stappen richting professionele ondersteuning. Hierin vinden MET ggz en het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) elkaar blindelings. “De samenwerking verloopt heel soepel. De medewerkers van het CJG-ML bedenken creatieve oplossingen en zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten zoals promotiefilmpjes en flyers.”

Fien vervolgt: “We hebben met regelmaat een vergadering met onze actieve werkgroep. We willen het onderwijs nóg beter bereiken en onze website up-to-date houden. Momenteel doen we dit met een eenmalige subsidie, maar we hopen op structurele financiering. In een latere fase gaan we ons bijvoorbeeld ook meer richten op verenigingen. Het is belangrijk dat ons gezamenlijke project doorgaat.”

WAT KUN JIJ DOEN OM HET VERSCHIL TE MAKEN?

Wist je dat één op de vier jongeren opgroeit met zorgen thuis? Het is niet altijd even duidelijk als een kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Jouw oren en ogen zijn daarom van groot belang. Wat kun jij doen om kinderen met zorgen thuis te helpen? In een vijftal video’s leggen onze consulenten uit wat jij kunt doen om deze kwetsbare kinderen te helpen. Hoe kun je deze kinderen herkennen? Hoe kun je het vertrouwen winnen om hen vervolgens zo goed mogelijk te kunnen helpen? En hoe ga je om met weerstand van ouders?

In deze video’s geven we antwoord op al deze vragen. Want samen maken we het verschil voor een kind!