SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ JONGEREN

SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ JONGEREN
sociale vaardigheden jongeren

Sociale vaardigheden helpen bij het opbouwen en behouden van contacten. Ze zorgen ervoor dat iemand wordt geaccepteerd door anderen. Deze vaardigheden zijn cruciaal bij het opbouwen en onderhouden van vriendschappen.

VRIENDSCHAP

Assertiviteit. Netwerken. Omgaan met conflicten en agressie. Dit is een kleine greep uit voorbeelden van sociale vaardigheden die belangrijk zijn voor jongeren. Nu je kind in de puberteit zit worden deze vaardigheden nog belangrijker dan voorheen. Jongeren hechten namelijk veel waarde aan wat anderen van hen vinden. Ze willen graag vrienden maken en willen voorkomen dat ze worden buitengesloten of dat men over hen heen loopt. Daarvoor moet iemand aardig zijn, voor zichzelf kunnen opkomen, ruzies kunnen oplossen en zich inleven in anderen.

Vriendschappen zorgen ervoor dat jongeren zich een stuk zelfverzekerder voelen. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld.

Voor de meeste jongeren betekent vriendschap gezelligheid. Bij vrienden kun je jezelf zijn, je vertrouwt en begrijpt elkaar en samen doe je zoveel mogelijk leuke dingen. Dit is niet alleen gezellig, het is ook nog eens heel goed voor een mens. Op deze manier leer je hoe je met elkaar om moet gaan. Voor jongeren heeft dit proces nog een extra betekenis. Door het sluiten en onderhouden van vriendschappen leer je namelijk ook veel over jezelf. Je krijgt zelfvertrouwen en het horen bij een vriendengroep geeft veiligheid en zekerheid. Daarnaast ontdekken jongeren waar hun eigen grenzen liggen.

ALS HET NIET ZO GOED LUKT…

Voor sommige jongeren gaat het ontwikkelen van bovenstaande vaardigheden ontzettend natuurlijk, en anderen kost dit heel veel moeite.  Problemen in de ontwikkeling van sociale vaardigheden kunnen op verschillende manieren ontstaan. Zo kan het zijn dat de jongere wat gevoeliger is, misschien heftige dingen heeft meegemaakt, of gewoon van nature sociaal minder vaardig is.

Wanneer jongeren vastlopen met de sociale vaardigheden in de puberteit, heeft dit veelal een grote impact. Ze vinden  moeilijk tot geen aansluiting bij anderen en voelen zich vaak alleen. Omdat ze hier steeds onzekerder over worden, zullen ze ook steeds minder durven op sociaal vlak. Hierdoor komt er geen verandering in de situatie en blijven ze in hetzelfde cirkeltje ronddraaien.

Dit kan als gevolg hebben dat je kind zich gaat afsluiten voor anderen, zich terugtrekt en misschien niet meer naar school of de sportclub wil. Ze raken steeds verder in een sociaal isolement. De onzekerheid over zichzelf neemt toe, wat ook emotionele problemen met zich mee kan brengen. En wanneer jongeren niet meer naar school gaan, zal ook op het schoolse vlak een achterstand ontstaan.

WAT KUN JE ALS OUDER DOEN?

Het liefst wil je als ouders de onzekerheid van jouw zoon of dochter wegnemen. Je hoopt dat ze zich weerbaar op kunnen stellen en dat ze vrienden hebben. Dit alles zodat ze vol zelfvertrouwen door het leven gaan.

Toch heb je niet overal grip op. Maar wat kun je dan wel doen? Je kunt jouw zoon of dochter helpen om de weerbaarheid te vergroten door:

  • Hem/haar te leren hun gevoelens te uiten

  • Zijn/haar gevoelens en grenzen te respecteren

  • Hem/haar te stimuleren oplossingen voor problemen te bedenken.

Als ouder kun je jouw puber ook helpen om zich emotioneel goed te ontwikkelen. Allereerst, wees vooral betrokken! Heb begrip en toon belangstelling voor de leefwereld van je kind. We kunnen niet genoeg benadrukken hoeveel invloed het heeft op jongeren als hun ouders oprechte interesse tonen. Laat je niet afschrikken door een eventuele typische puber-reactie. Laat zien dat je trots bent op hoe jouw kind zijn best doet.

Daarnaast kun je jouw zoon of dochter stimuleren om eens eerlijk naar zichzelf te kijken door inzicht te geven in zijn/haar eigen gedrag en te vragen waarom ze iets doen. Dit geldt voor zowel positief, als nog te verbeteren gedrag. Let op! Je wilt geen ruzie of discussie aanwakkeren, je wilt hen alleen een voorzichtige spiegel voorhouden om daarmee de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken.

Wanneer je kind echt vastloopt of nog wat meer zelfvertrouwen kan gebruiken op dit gebied, kan een sociale vaardigheidstraining helpen zijn.

DE GOLDSTEIN METHODIEK

Heeft jouw zoon of dochter moeite met de sociale vaardigheden? Het goede nieuws is dat vaardigheden zich ontwikkelen en dat je dit kunt oefenen. Een veel gebruikte methode bij sociale vaardigheidstrainingen is de Goldstein methodiek van Arnold Goldstein. Deze structured learning therapy is gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden en werkt met vier hoofdcomponenten.

Deelnemers krijgen een aantal voorbeelden te zien van specifieke vaardigheden. Zo kunnen ze ook van elkaar leren.

De deelnemers gaan aan de slag met de sociale vaardigheden. In een veilige omgeving zullen ze de vaardigheden zelf oefenen.

Tijdens de gedragsoefeningen is er continue sprake van positieve terugkoppeling en goedkeuring. Op deze manier wordt het gedrag beloond en zal dit gedrag een positieve associatie krijgen in het hoofd van de deelnemer wat resulteert in (zelf)vertrouwen.

De modeling, gedragsoefeningen en bekrachting worden zodanig toegepast dat de deelnemer het gedrag ook zal gaan toepassen in het dagelijks leven, buiten de vertrouwde omgeving van de cursus.

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

Het doel van deze methodiek is het vergroten van de zelfredzaamheid. Op deze manier raken deelnemers beter opgewassen tegen de eisen die het dagelijkse leven aan hen stelt.

Ook bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg werken we met deze Goldstein methodiek. Tijdens deze sociale vaardigheidstrainingen bieden we jongeren handvatten om straks met meer zelfvertrouwen (nieuwe) contacten op te lossen.

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je graag met ons in gesprek? Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit kan via info@cjgml.nl of 088-4388300. Wij staan klaar om je te helpen met alle vragen, groot of klein, over opgroeien en opvoeden!