HOE STIMULEER JE VRIENDSCHAP BIJ JE KIND?

HOE STIMULEER JE VRIENDSCHAP BIJ JE KIND?

BASISSCHOOL

Vriendschap is voor ieder kind belangrijk. Van samen spelen leren kinderen met elkaar omgaan. Ze leren zich inleven in andere kinderen, rekening houden met elkaar, samen delen, op hun beurt wachten en samenwerken. Daarnaast is het hebben van vriendjes ook gewoon leuk en het geeft iemand extra zelfvertrouwen.

5 tips over hoe je deze vriendschappen kunt stimuleren:

1 Kinderen kunnen onhandig zijn in hun contact met anderen. Ze zijn soms te wild, te druk of plagen te veel. Daardoor willen andere kinderen liever niet met hen spelen. Klinkt dit bekend? Praat er dan over met je kind en oefen vervolgens samen hoe dit anders kan.

2 Je kunt je kind helpen om zich heen te kijken en zelf te ervaren wie hij/zij nu écht aardig vindt en waarom. Bemiddelen en in contact brengen, dat is de belangrijkste rol voor ouders als het gaat om kindervriendschappen! De keuze maakt je kind.

3 Het is goed om een oogje in het zeil te houden wanneer kinderen samen spelen. Grijp echter niet direct in als iets dreigt mis te lopen, maar geef kinderen ook zelf de kans om iets op te lossen.

4 Soms ontstaat er onenigheid tussen kinderen omdat ze andere verwachtingen hebben van elkaar. Als je dit ziet gebeuren kun je hen vragen of ze samen al afgesproken hebben wat de bedoeling is van hun spel of wat de regels zijn. Dit geeft hen de kans om hun verwachtingen bij te stellen en het samen eens te worden.

5 Zorg dat kinderen uitgedaagd worden in hun spel. Wanneer ze spelmateriaal (of speelplekken) hebben waarin ze kunnen samenwerken, nodigt dit uit om samen te spelen en kunnen ze elkaar inspireren.

MIDDELBARE SCHOOL

Voor de meeste jongeren betekent vriendschap gezelligheid, jezelf kunnen zijn, praten, luisteren, elkaar vertrouwen en begrijpen, en samen leuke dingen doen. Maar pubers leren ook veel van vriendschap:  Je leert hoe je met elkaar om moet gaan, je leert veel over jezelf en het is goed voor het zelfvertrouwen. Als je kind bij een vriendengroep hoort, geeft dat veiligheid en zekerheid.

5 tips over hoe je pubers hierin kunt ondersteunen:

1 Accepteer dat pubers jou minder nodig hebben. Vrienden worden steeds belangrijker. Toch heb je als ouder wel degelijk invloed. Blijf dus in contact met je puber en ben oprecht geïnteresseerd in wat ze te vertellen hebben.

2 Neemt jouw zoon of dochter nooit vrienden mee naar huis? Praat hier dan over. Heeft hij/zij geen vrienden of zijn er redenen waarom ze nooit bij jullie thuis komen?

3 Jongeren kunnen opkijken tegen iemand die wat ouder, stoerder of populairder is. Ze vinden het soms spannend om daar vriendschap mee te sluiten. Praat met je puber over wat vriendschappen waardevol maakt en wie bij hem/haar past.

4 Digitaal contact is belangrijk voor jongeren. Een groot deel van hun vriendschappen speelt zich af via social media. Vraag daarom ook eens aan je kind hoe zijn “online dag” was en wie hij daar ontmoet heeft.

5 Veel contacten spelen zich af in groeps-apps. Dit kan erg leuk zijn maar soms ook lastig. Zeker wanneer er bijvoorbeeld onenigheid ontstaat doordat tekst verkeerd geïnterpreteerd wordt. Ga samen in gesprek. Hoe kunnen jongeren hiermee om gaan. Waar liggen grenzen? Wanneer reageer je wel of juist niet?