HELP! MIJN PEUTER HEEFT DRIFTBUIEN...

En meer van dat soort ‘ongemakken’.

HELP! MIJN PEUTER HEEFT DRIFTBUIEN...

En meer van dat soort ‘ongemakken’.

peutergedrag

Heb jij er een? Zo’n lekker dwarse peuter die heel graag antwoord met ‘nee’ of ‘zelf doen’? En komt er ook wel eens een driftbui voorbij? Mooi! In dit artikel gaan we in op het gedrag van jouw peuter. Hoe komt het dat je peuter dit gedrag laat zien en hoe leid je dit als ouder in goede banen? En vergeet niet: er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden…

GRENZEN ONTDEKKEN

APeuters ontdekken steeds meer de wereld om hen heen. Ze merken dat ze een individu zijn en dat ze zelf ook een mening kunnen hebben. Ze zoeken grenzen van zichzelf én hun ouders op. En ze proberen steeds meer zélf. Helaas voor hen lukt nog niet alles alleen. Dit zorgt soms voor frustratie. Die frustratie kunnen ze nog niet goed zelf reguleren en dat uit zich daarom vaak in huilen, schreeuwen, gillen, schoppen, slaan, gooien met spullen etc. Hoe vervelend ook: dit gedrag is heel normaal en passend bij de leeftijd. Sterker nog: peuters leren juist heel veel van deze fase. De peuterpuberteit is namelijk de eerste stap naar een sterk individu en zelfstandigheid.

LEUKE UITDAGING

AEen leuke uitdaging voor ouders… Dit is waar de opvoeding écht begint. Nog leuker is het als je weet hoe je deze wirwar aan nieuwe ervaringen, frustraties en andere emoties in goede banen kunt leiden. Om dat te kunnen is mijn eerste en misschien wel het belangrijkste advies: zorg goed voor jezelf! Als jij als ouder lekker in je vel zit kun je veel rustiger, geduldiger en beter afgestemd reageren op het gedrag van je peuter. Dit is belangrijk omdat jij als rolmodel voor je kind, het goede voorbeeld geeft en de rust moet kunnen bewaren. Jij bent immers de rots in de branding die je kind je nodig heeft. Dus zoek regelmatig ruimte voor jezelf om te sporten, een boek te lezen of een uitgebreid bad te nemen, zodat je er echt voor je peuter kunt zijn als hij je nodig heeft.

POSITIEF BLIJVEN

AEerlijk is eerlijk, het lukt niet altijd om op je best te zijn en iedere ouder voelt zich wel eens onzeker over zijn/haar aanpak als het gaat om de opvoeding van een peuter. Toch is positief blijven het állerbeste wat je als ouder kan doen in deze fase. Ik leg graag wat meer uit over hoe je dit in het dagelijks leven kunt toepassen.

DUIDELIJK ZIJN

Hoe doe je dat dan?

  • Door direct,  letterlijk tegen je kind te zeggen waar hij mee moet stoppen en wat er van hem verwacht wordt. Bijvoorbeeld: ‘Stop met de auto tegen de muur aan te rijden, ga er maar mee op de mat spelen’ of ‘Stop met op de bank springen, kom naast me zitten’. Door heel duidelijk aan te geven wat het kind dan wél moet doen geef je een alternatief aan je kind. Blijf deze waarschuwing echter niet herhalen. Als je peuter na 2x niet doet wat er van hem wordt gevraagd kun je een logische consequentie inzetten door, zoals in het eerst voorbeeld, de auto voor 5 minuten op de kast zetten.

  • Een andere manier om je peuter te laten merken dat de grens is bereikt is door een time-out in te zetten. Een time-out gebruik je niet als ‘straf’ maar om je peuter te leren omgaan met zijn emoties. Hier zou je bijvoorbeeld aan kunnen denken als je kind erg boos is en niet luistert terwijl hij anderen pijn doet. Een time-out is niet meer en niet minder dan 2 minuten rustig in een aparte ruimte ‘afkoelen’. Hierbij is het belangrijk om je peuter kort uit te leggen waarom hij een time-out krijgt (je bent heel boos en luistert niet meer) en wat er van hem verwacht wordt (je gaat nu 2 minuten op de trap om rustig te worden). Probeer hierbij rustig, geduldig en consequent te blijven. Geef aan dat het niet erg is om boos te worden maar dat het niet de bedoeling is dat anderen hier last van hebben. Zie het als een leermoment.

ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT GROEIT

Tot slot nog even dit: Alles wat je aandacht geeft groeit. Als een peuter aandacht krijgt voor bepaald gedrag zal hij dit gedrag opnieuw willen vertonen. Probeer daarom zo min mogelijk negatieve aandacht te geven door je peuter bijvoorbeeld 10x te corrigeren of te waarschuwen en zo veel mogelijk positieve aandacht te geven door je peuter een oprecht compliment te geven als hij gedrag laat zien wat je wel graag ziet. Iedereen weet hoe fijn het is om een complimentje te krijgen en je peuter zal zo trots zijn als een pauw. Op deze manier haal je zoveel mogelijk de aandacht van het negatieve af en zet je het positieve in de spotlight waardoor je peuter liever gewenst gedrag zal laten zien.

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je graag met ons in gesprek? Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit kan via info@cjgml.nl of 088-4388300. Wij staan klaar om je te helpen met alle vragen, groot of klein, over opgroeien en opvoeden!