slider basisschoolkind mobile
BASISSCHOOLKIND2021-05-17T11:57:46+02:00

SCHOOL IS COOL!

Maar ook een flinke uitdaging voor kinderen.

De basisschool is de plek waar jouw kind acht jaar lang veel tijd zal doorbrengen. Kinderen groeien hier uit tot puber en maken een enorme ontwikkeling door. Dit op fysiek, mentaal en sociaal-emotioneel gebied. Om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen vertrouwen en veiligheid nodig. School zou, net als thuis, een safe haven moeten zijn. Een plek waar ze nieuwe uitdagingen aan durven gaan en moeilijkheden kunnen overwinnen.

Hoewel jij als ouder niet aanwezig bent op school, speel je een cruciale rol in deze fase. Hoe kun jij jouw kind het beste begeleiden bij de nieuwe uitdagingen die hij/zij tegenkomt op de basisschool?

Uit ervaring weten we dat dit één van de meest uitdagende fases is, voor kinderen maar ook voor ouders. Dan is het fijn om daar waar nodig deskundig en vrijblijvend advies te kunnen krijgen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg biedt ouders en jongeren de ondersteuning die zij nodig hebben in deze tijd.

SCHOOL IS COOL!

Maar ook een flinke uitdaging voor kinderen.

De basisschool is de plek waar jouw kind acht jaar lang veel tijd zal doorbrengen. Kinderen groeien hier uit tot puber en maken een enorme ontwikkeling door. Dit op fysiek, mentaal en sociaal-emotioneel gebied. Om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen vertrouwen en veiligheid nodig. School zou, net als thuis, een safe haven moeten zijn. Een plek waar ze nieuwe uitdagingen aan durven gaan en moeilijkheden kunnen overwinnen.

Hoewel jij als ouder niet aanwezig bent op school, speel je een cruciale rol in deze fase. Hoe kun jij jouw kind het beste begeleiden bij de nieuwe uitdagingen die hij/zij tegenkomt op de basisschool?

Uit ervaring weten we dat dit één van de meest uitdagende fases is, voor kinderen maar ook voor ouders. Dan is het fijn om daar waar nodig deskundig en vrijblijvend advies te kunnen krijgen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg biedt ouders en jongeren de ondersteuning die zij nodig hebben in deze tijd.

veelgestelde vragen

Iemand verliezen en omgaan met rouw (kind)2021-01-19T13:16:46+02:00

Rouwverwerking is de manier waarop je een plek probeert te geven aan een verdrietige gebeurtenis. Kinderen reageren vaak anders op verdrietige gebeurtenissen dan volwassenen. Dat is normaal, maar wordt soms verkeerd begrepen. Kinderen leven bijvoorbeeld veel meer in het nu dan volwassenen en kunnen daardoor snel switchen tussen zwaar verdriet en plezier maken, en weer verdriet hebben. Kinderen verwerken verlies en rouw bijvoorbeeld ook tijdens hun (rollen)spel, denk aan kinderen die samen ‘begrafenisje spelen’ na het overlijden van hun nog jonge papa.

 Het verwerken van een groot verlies kost tijd. Hoeveel tijd dat precies is, is voor iedereen anders. Dit geldt voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. De kans is groot dat dit de eerste keer is dat jouw kind moet dealen met zo een groot verlies in zijn of haar nog jonge leven. Dit (nog onbekende) gevoel van verdriet kan hen als een tsunami overspoelen, soms op de meest onverwachte momenten.

Jij kunt jouw kind steunen bij dit proces. Wees vooral zo open mogelijk en blijf samen praten over dit verlies en wat dit met jullie doet. Wat voel je? Wat verandert er nu allemaal? En wat verandert er juist niet? Geef je kind de ruimte voor het verdriet, maar geef wel het gevoel dat je de situatie in de hand hebt.

Je krijgt misschien vragen over de dood waar je zelf liever niet aan denkt. Toch is het goed om dit zo open en eerlijk mogelijk samen te bespreken. Dit alles zal jouw kind helpen om het verdriet te verwerken.

Zelfstandigheid?2021-01-19T10:47:56+02:00
Waarom is mijn kind zo met zichzelf bezig?

In deze levensfase worden kinderen steeds zelfstandiger. Dit uit zich op verschillende manieren. In de praktijk zal je zien dat kinderen steeds meer zelf willen doen, zoals het kiezen van kleding of zelf op de fiets boodschappen doen. Ze zullen zelf op zoek gaan naar oplossingen voor kleine problemen. Kinderen leren in deze fase om meer verantwoordelijkheid te nemen. Geef hen hier ook vooral de ruimte voor. Ook hier geldt: vallen en opstaan!

Op psychosociaal gebied maken kinderen ook een enorme ontwikkeling door. In deze fase ontwikkelen ze hun eigen identiteit. Ze krijgen langzaam de behoefte om zich van je los te maken. Vriendschappen worden steeds hechter en de invloed van de vriendenkring kan zelfs groter worden dan die van de ouders.

Vriendschap?2021-05-27T14:38:56+02:00

HELP, MIJN KIND HEEFT WEINIG VRIENDJES…

Op de basisschool worden vriendschappen steeds belangrijker voor kinderen. Het is niet alleen gezellig, maar ook goed voor de sociale ontwikkeling. Kinderen leren zo bijvoorbeeld hoe ze het beste met elkaar kunnen omgaan. Het hebben van vrienden geeft een boost in zelfvertrouwen. Het geeft steun.

Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Het ene kind wisselt voortdurend van vriendjes, terwijl de ander maar één beste vriend heeft. Ook hierbij geldt dat ieder kind uniek is. Vriendschap laat zich niet dwingen en in sommige situaties geldt dan ook kwaliteit boven kwantiteit.

Maar wat doe je als je kind geen vrienden heeft? Of als je kind onaardige vrienden heeft? Sommige kinderen hebben moeite met het leggen van contacten. Ze kruipen snel in hun schulp en vinden het moeilijk om spontaan op andere kinderen af te stappen of om met hen te spelen. Wat kun je als ouder doen om jouw kind te helpen bij het maken van vrienden? Ons advies is: ben er voor jouw zoon of dochter. Geef ze de gelegenheid en vooral het vertrouwen om ervaringen op te doen.

Veel kinderen hebben baat bij een beetje hulp in deze ontwikkeling. We geven diverse trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, die kinderen handvaten bieden om met meer zelfvertrouwen (nieuwe) contacten te leggen, op anderen te kunnen reageren en eigen grenzen kunnen bewaken.

Bekijk ons activiteitenaanbod.

Pesten?2021-05-27T14:39:21+02:00

Pesten is waarschijnlijk de grootste angst bij ouders van kinderen op de basisschool. Pesten wordt gekenmerkt door de ongelijkheid van kinderen: er is steeds één kind dat sterker is en wint, en één kind dat zwakker is en verliest. Het gepeste kind kan zich bedreigd, eenzaam en verdrietig voelen. Dit gedrag houdt meestal niet vanzelf op. Wat kun je hier tegen doen?

Wil je meer informatie over pesten en wat je hiertegen kunt doen?

ervaringsverhalen
basisschoolkind

line kort

VRAGEN?

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Helemaal niet gek dus om jouw vraag aan ons te stellen. Je kunt bij ons terecht voor advies en informatie over opvoeden en de ontwikkeling van jouw kind. Wij zijn actief in regio Midden-Limburg en werken nauw samen met huisartsen, jeugdartsen en andere partners. Samen met jou kijken wat het beste werkt in jouw situatie.

VRAGEN?

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Helemaal niet gek dus om jouw vraag aan ons te stellen. Je kunt bij ons terecht voor advies en informatie over opvoeden en de ontwikkeling van jouw kind. Wij zijn actief in regio Midden-Limburg en werken nauw samen met huisartsen, jeugdartsen en andere partners. Samen met jou kijken wat het beste werkt in jouw situatie.